Oprava frekventované lávky přes Vltavu začne 3. května

Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na lávce přes Vltavu u čerpací stanice pohonných hmot a Voříškova dvora. Důvodem je její plánovaná oprava. „Lávka je velmi frekventovaná a na jejím povrchu je to znát, proto ji čeká výměna pochozí izolace, úpravy na monolitických částech říms a středním odrazném pruhu i oprava prosednuté vozovky u konce říms na obou stranách. Nová izolační vrstva je důležitá, aby nezatékalo do nosných konstrukčních prvků a prodloužila se tak životnost stavby. Lávka je oddělena na část pro cyklisty a pro chodce, což umožní, aby se obnovovala po polovinách a nezůstala uzavřena,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Práce začnou 3. května a skončí 28. června 2021. 

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Novotná Sklářová, 28. 4. 2021.