Parkovací dům Dlouhá louka

  • Kapacita záchytného parkovacího domu u sportovní  haly – 495 míst pro auta, 75 pro kola
  • Podepsána smlouva s vítěznou společností HOCHTIEF CZ a. s. - APP-PROJEKT, s.r.o.
  • Stavba realizována v režimu Design&Build, kdy vítězná firma vyhotoví celý projekt, projde územním i stavebním řízením a provede i samotnou realizaci.
  • Jedna z největších investic za poslední roky. Vysoutěžená cena je více než 124 miliónů korun.
  • Stavba bude zahájena na podzim v roce 2022 a podle prvotních odhadů tam první řidiči zaparkují už na jaře 2023.