Plavská vstoupí do druhé etapy rekonstrukce

Rada města schválila výsledek hodnotící komise ve veřejné zakázce, který se týká druhé etapy rekonstrukce ulice Plavská a L. M. Pařízka.  „Vybraným dodavatelem je společnost EUROVIA CS, a.s., která už obnovu realizovala v té první etapě. Jde o společnou akci města a Jihočeského kraje, jehož radní zakázku na svém jednání 6. května 2021 také schválili. Město tentokrát za obnovu zaplatí 24,6 milionu korun, v první etapě to bylo přes 10 milionů, kraj už stavba vloni stála 33 milionů a letos to bude přes 20 milionů korun,“ vyčísluje náměstek primátora Petr Holický a dále upřesňuje, že stavební úpravy zahrnují i úpravu parkoviště u garáží nad Malým jezem, chodníky, veřejné osvětlení, technologii světelné křižovatky s Lidickou třídou i obnovu vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek. „Práce by měly být zahájeny v květnu a podle smlouvy budou trvat maximálně 7 měsíců, ale za úplné uzavírky, takže si dovolujeme požádat všechny dotčené o pochopení a trpělivost,“ dodává náměstek.  

Foto z května 2020.

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Novotná Sklářová, 6. 5. 2021.