Archiv meteodat

Sledované období
Porovnávané s
Teplota za sledované období
min: 7.44°C | 8. 6. 2017
max: 34.11°C | 22. 6. 2017

Srážky za sledované období
Celkem: 90.90 mm