Pomoc Ukrajině

Souhrnné informace k možnostem poskytování pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům žijícím u nás

Formulář nabídky v ubytovacích zařízeních vyplňte v případě, že jste nabídku neposlali na MV, asociaci hotelů a restaurací, správě uprchlických zařízení nebo vás přímo neoslovil Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

 • Ubytování cizinců

Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se do 3 pracovních dnů zaregistrovat na Policii ČR na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel). Ubytovatel, který poskytuje ubytování, je povinen:

Oznámit policii ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování; oznámení učiní útvaru policie, pokud tak neučinil sám cizinec.

Zašle nebo doručí (lze osobně) přihlašovací tiskopis: vzor

Odbor cizinecké policie - Pražská 558, 370 04 České Budějovice

Bližší informace: www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine

Seznam odkazů k poskytování pomoci

 • www.nasiukrajinci.cz - nový webový rozcestník nabídky pomoci a informace pro přicházející Ukrajince
 • www.pomahejukrajine.cz
 • www.stojimezaukrajinou.cz
 • www.helpukraine.cz/cs/
 • www.adra.cz - ADRA dobrovolnické centrum, finanční sbírka
 • www.cckcb.cz - Český červený kříž - sbírka zdrav. materiálu, veřejná sbírka
 • www.dchcb.cz - Diecézní charita České Budějovice: Poradna pro cizince a migranty, veřejná sbírka, nabídka ubytování, pomoc dobrovolníků, krizová linka
 • www.pbjk.cz/ukrajina - Potravinová banka Jihočeského kraje
 • www.nabytkovabankajck.cz - Nábytková banka Jihočeského kraje
 • Město od 4. března otevřelo skladové prostory v areálu bývalých Žižkových kasáren. Sklad materiálních potřeb města, kam mohou lidé přispívat převážně potravinami a hygienickými potřebami, bude sloužit pro výdej a prvotní zásobení nově příchozích osob z Ukrajiny. 

 • Přijímá: balenou vodu v malém balení, dětské přesnídávky v kapsičkách, dětské pleny, vlhčené ubrousky, toaletní papír, papírové kapesníky, prostředky osobní hygieny - mýdlo, šampon, dámskou a zubní hygienu, ale i karimatky, deky, skládací lehátka, zdravotnický materiál - obvazy, náplasti, ale nikoli léky, dále konzervované potraviny, případně nejlépe nové hračky pro děti.

Finanční sbírky na pomoc Ukrajině:

Nezapomínejte uvádět variabilní symbol VS!

Charita Česká republika: č.ú.:55660022/0800, VS 104

ADRA: č.ú.: 66888866/0300, VS 500

Český červený kříž: č.ú.: 333999/2700, VS 1502

Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR - sbírka na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny: č. ú.: 304452700/0300

Děkujeme všem, že vám není osud válkou stižené země lhostejný.

JAKÉ MÁME PRO VÁS DALŠÍ DOPORUČENÍ?

Není-li to nezbytné, nejezděte zbytečně k ukrajinským hranicím, velký nával lidí i automobilů z obou stran blokuje průjezdnost silnic a tím i poskytování rychlé pomoci.

Chcete-li pomoci, upřednostňujte finanční pomoc, z materiální pomoci především deky, jídlo a hygienické potřeby

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 14. 3. 2022.