Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Návrh zadání územního plánu Kvítkovice v k. ú. Kvítkovice u Lipí 25.06.2020 - 28.07.2020 Korcová Žaneta (386 803 014)
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v k. ú. Třebotovice 15.06.2020 - 25.07.2020 16.07.2020 Kordík Pavel (386 803 012)
Změna č. 1 územního plánu Dubičné v k. ú. Dubičné 12.06.2020 - 24.07.2020 15.07.2020 Borovková Sylvie (386 803 017)

Ukončené připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Změna č. 2 územního plánu Doudleby v k. ú. Doudleby 27.05.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 Borovková Sylvie (386 803 017)
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitách Stará cesta a České Vrbné v k.ú. České Vrbné 25.05.2020 - 02.07.2020 24.06.2020 Balla Topková Sonja (3010)

Vyvěšeno na účinnost

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Nadpis Dostupná dokumentace
Změny č. 84, 85, 86, 87 územního plánu města České Budějovice, včetně úplného znění

na odboru územního plánování

Vydání územního plánu Mydlovary
Změna č. 83 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v k. ú. České Budějovice 7

na odboru územního plánování

Změna č. 82 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 5

na odboru územního plánování

Změna č. 81 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka v k. ú. České Budějovice 5

na odboru územního plánování

Změny č. 1 ÚP Pištín a úplného znění po změně č. 1 ÚP Pištín

na odboru územního plánování

Územní plán Libín v k. ú. Libín, Slavošovice u Lišova a Spolí u Ledenic

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Čejkovice v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou

na odboru územního plánování

Změna č. 80 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská zkráceným postupem pořizování v katastrálním území České Budějovice 6

na odboru územního plánování

Územní plán Hvozdec v k. ú. Hvozdec u Lišova

na odboru územního plánování

Územního plán Vlkov v k. ú. Vlkov u Drahotěšic

na odboru územního plánování

Změna č. 3 územního plánu Ševětín v k. ú. Ševětín

na odboru územního plánování

Územní plán Libníč v k. ú. Libníč a Jelmo

na odboru územního plánování

Územní plán Nedabyle v k. ú. Nedabyle

na odboru územního plánování

Územní plán Dasný v k. ú. Dasný

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Střížov v k. ú. Střížov nad Malší

na odboru územního plánování

Změna č. 2 územního plánu Litvínovice v k. ú. Litvínovice

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Zahájí v k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou
Změna č. 3 územního plánu Strážkovice v k. ú. Strážkovice a Lomec
Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Borek v k. ú. Borek u Českých Budějovic
Územní plán Plav v k. ú. Plav
Změna č. 4 regulačního plánu „Suché Vrbné - V Hluboké cestě“ v k. ú. České Budějovice 5
Územní plán Dynín v k. ú. Dynín a Lhota u Dynína
Územní plán Heřmaň v k. ú. Heřmaň u Českých Budějovic
Změna č. 1 územního plánu České Budějovice v lokalitě Kaliště v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
Územní plán Žabovřesky v k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic a Dehtáře u Českých Budějovic
Změna č. 1 územního plánu Komařice v k. ú. Komařice, Sedlo u Komařic
Územní plán Branišov v k.ú. Branišov u Dubného
Návrh zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Bošilec v k. ú. Bošilec
Územní plán Vrábče v k. ú. Vrábče, Slavče
Změna č. 2 ÚP Strážkovice v k. ú. Strážkovice
Územní plán České Budějovice
Změna č. 2 regulačního plánu "Pražská čtvrť a lokalita Lannova" v k. ú. České Budějovice 3
Změna č. 75 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice v k. ú. České Budějovice 2
Změna č. 2 regulačního plánu "Plavská" v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Hlavatce v k. ú. Hlavatce u Českých Budějovic
Změna č. 76 územního plánu města České Budějovice v lokalitě - za Tratí v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Neplachov v k. ú. Neplachov
Změna č. 73 územního plánu města České Budějovice v lokalitě u Vávrovských rybníků III v k. ú. České Budějovice 2
Změna č. 74 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Čtyři Dvory - domky v k. ú. České budějovice 2
Změna č. 8 Územního plánu obce Boršov nad Vltavou v k. ú. Boršov nad Vltavou a Záhorčice u Vrábče
Změna č. 1 územního plánu Včelná v k. ú. Včelná
Změna č. 72 územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Změna č. 1 územního plánu Strážkovice v katastrálním území Strážkovice
Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice v katastrálním území Staré Hodějovice
Vydání změny č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 6
Změna č. 71 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v katastrálním území Třebotovice
Změna č. 70 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova II v katastrálním území České Budějovice 7

Aktuální připomínkování k ÚPP, uveřejněným zadáním ÚS

Žádné připomínkování

 

 

 

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura