Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Územní plán Kamenný Újezd v k. ú. Kamenný Újezd, Kosov u Opalic, Krasejovka, Opalice a Otmanka 11.04.2019 - 21.05.2019 13.05.2019 Milaberská Silvie (3009)

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Vyvěšeno na účinnost

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Žádné připomínkování