Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Návrh územního plánu Včelná v k. ú. Včelná 27.05.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 Kordík Pavel (386 803 012)

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Vyvěšeno na účinnost

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Nadpis Dostupná dokumentace
Změna č. 3 územního plánu Vitín v k. ú. Vitín

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Nová Ves v k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic

na odboru územního plánování

Změna č. 3 územního plánu Dubičné v k. ú. Dubičné

na odboru územního plánování

Změny č. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 územního plánu města České Budějovice, včetně úplného znění

na odboru územního plánování

Územní plán Olešník v k. ú. Olešník

na odboru územního plánování

Změna č. 2 územního plánu Vrábče a jeho úplné znění v k. ú. Vrábče a Slavče

na odboru územního plánování

Změna č. 2 územního plánu Doudleby v k. ú. Doudleby

na odboru územního plánování

Veřejná vyhláška ÚP Staré Hodějovice- nabytí účinnosti
Územní plán Záboří v k. ú. Lipanovice a Záboří u Českých Budějovic

na odboru územního plánování

Změny č. 84, 85, 86, 87 územního plánu města České Budějovice, včetně úplného znění

na odboru územního plánování

Vydání územního plánu Mydlovary
Změna č. 83 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v k. ú. České Budějovice 7

na odboru územního plánování

Změna č. 82 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 5

na odboru územního plánování

Změna č. 81 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka v k. ú. České Budějovice 5

na odboru územního plánování

Změny č. 1 ÚP Pištín a úplného znění po změně č. 1 ÚP Pištín

na odboru územního plánování

Územní plán Libín v k. ú. Libín, Slavošovice u Lišova a Spolí u Ledenic

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Čejkovice v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou

na odboru územního plánování

Změna č. 80 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská zkráceným postupem pořizování v katastrálním území České Budějovice 6

na odboru územního plánování

Územní plán Hvozdec v k. ú. Hvozdec u Lišova

na odboru územního plánování

Územního plán Vlkov v k. ú. Vlkov u Drahotěšic

na odboru územního plánování

Změna č. 3 územního plánu Ševětín v k. ú. Ševětín

na odboru územního plánování

Územní plán Libníč v k. ú. Libníč a Jelmo

na odboru územního plánování

Územní plán Nedabyle v k. ú. Nedabyle

na odboru územního plánování

Územní plán Dasný v k. ú. Dasný

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Střížov v k. ú. Střížov nad Malší

na odboru územního plánování

Změna č. 2 územního plánu Litvínovice v k. ú. Litvínovice

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Zahájí v k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou
Změna č. 3 územního plánu Strážkovice v k. ú. Strážkovice a Lomec
Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Borek v k. ú. Borek u Českých Budějovic
Územní plán Plav v k. ú. Plav
Změna č. 4 regulačního plánu „Suché Vrbné - V Hluboké cestě“ v k. ú. České Budějovice 5
Územní plán Dynín v k. ú. Dynín a Lhota u Dynína
Územní plán Heřmaň v k. ú. Heřmaň u Českých Budějovic
Změna č. 1 územního plánu České Budějovice v lokalitě Kaliště v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
Územní plán Žabovřesky v k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic a Dehtáře u Českých Budějovic
Změna č. 1 územního plánu Komařice v k. ú. Komařice, Sedlo u Komařic
Územní plán Branišov v k.ú. Branišov u Dubného
Návrh zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Bošilec v k. ú. Bošilec
Územní plán Vrábče v k. ú. Vrábče, Slavče
Změna č. 2 ÚP Strážkovice v k. ú. Strážkovice
Územní plán České Budějovice
Změna č. 2 regulačního plánu "Pražská čtvrť a lokalita Lannova" v k. ú. České Budějovice 3
Změna č. 75 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice v k. ú. České Budějovice 2
Změna č. 2 regulačního plánu "Plavská" v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Hlavatce v k. ú. Hlavatce u Českých Budějovic
Změna č. 76 územního plánu města České Budějovice v lokalitě - za Tratí v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Neplachov v k. ú. Neplachov
Změna č. 73 územního plánu města České Budějovice v lokalitě u Vávrovských rybníků III v k. ú. České Budějovice 2

Aktuální připomínkování k ÚPP, uveřejněným zadáním ÚS

Žádné připomínkování

 

 

 

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura