Přehřáté paneláky posílají lidi k řekám

Už jen posledních 10 dní, do konce července, mohou obyvatelé Českých Budějovic vyznačovat v interaktivní Pocitové mapě na adaptuj-cbudejovice.cz konkrétní místa ve městě, která se v letních vedrech nepříjemně přehřívají, často trpí suchem nebo si obvykle nedokáží poradit s přívalovým deštěm. Názory a podněty poslouží jako další z důležitých podkladů pro vypracování adaptační strategie na dopady změny klimatu i plánu konkrétních opatření. Výsledky Pocitové mapy a ankety mezi obyvateli budou zveřejněny už v průběhu srpna.

Zástupci společností, které strategii zpracovávají, vyrazili v červnu také mezi místní a debatovali se zástupci zranitelných skupin obyvatel, což jsou třeba senioři, dlouhodobě nemocní a rodiče malých dětí. 

„Stejně jako v jiných městech se i v Budějovicích vyskytují problémy panelových sídlišť – například přehřívání bytů a nestíněná dětská hřiště. Výzvu představuje také centrum, kde není dostatek zeleně a projevuje se teplotní vliv parkovišť,“ vysvětluje architektka Magdalena Maceková z Nadace Partnerství. Jako klíčové se pak podle ní v období letních veder jeví řeky, včetně Mlýnské stoky a pás parků kolem centra. Díky dostupné síti cyklostezek navíc obyvatelé nemají problém vyjet k rybníkům do okolní přírody.

„Letos v červenci mohli obyvatelé na vlastní kůži zažít rozkolísanost a extrémní projevy počasí, ať už v podobě vysokých teplot, silných bouřek, krupobití či přívalových dešťů. Vzhledem k jejich znalosti města budou pro nás postřehy a názory zaznamenané v Pocitové mapě důležitým zdrojem informací, stejně jako například teplotní mapa, analýza využití srážek nebo mapa prvků zeleně,“ uvádí náměstek primátora Ivo Moravec.

Cílem Adaptační strategie Českých Budějovic na změny klimatu je vytvořit plán konkrétních opatření. Ten by měl vzniknout do jara 2022. Na jeho zpracování pracuje konsorcium společností RADDIT consulting, EKOTOXA a Nadace Partnerství. Příprava strategie byla podpořena finančními prostředky z Norských fondů.

Kontakt na zástupce zpracovatele adaptační strategie: Martin Ander, vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství, tel. 732 565 042

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 20. 7. 2021.