Přeložka vodovodu v Průběžné eliminuje havárie

Obnovu vodovodních řadů o průměru 800 a 200 mm na Pražském předměstí mezi Vltavou a Pražskou třídou ukončí přeložka vodovodu v ulici Průběžná.

Část nové podélné trasy o délce 140,75 m bude provedena otevřeným výkopem a část nového potrubí s menším průměrem bude zatažena do stávajícího o větším průměru. Původní zastaralé potrubí se odstraní a zlikviduje v souladu s platnou legislativou. Na tomto vodovodu dřív často docházelo k haváriím, což se dokončením této stavby eliminuje,“ říká náměstek primátora Petr Holický.

Po dobu výstavby bude náhradní zásobování pitnou vodou umožněno suchovodem. Stavbou, která začala koncem října, bude dotčeno i stávající zemní kabelové vedení NN. To bude přesunuto do souběhu s přeloženým vodovodem. Investice přesahující 5 milionů korun by měla být dokončena pravděpodobně začátkem roku 2022. Zhotovitelem je VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 25. 11. 2021.