Přes třicet žádostí se ucházelo o dotace na EHMK 2028

Žádosti o dotační program města na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028 bylo možné podávat od 15. ledna do 7.února 2022. Pro první ročník je celková alokováno 1 500 000 korun.

Hlavním cílem a smyslem tohoto tematického programu je podpora kulturních aktérů k tvorbě nových projektů a rozvoji už existujících. Vše by mělo směřovat ke zkvalitnění kulturního vyžití nejen místních, ale i návštěvníků, kteří na jih Čech zavítají,“ shrnuje 1. náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že odevzdáno bylo celkem 32 žádostí a hodnotící komise jich vybrala 14. Vůbec největší zájem byl o opatření 2, kde bylo podáno 20 žádostí.

Specifické cíle dotačního programu:

Opatření 1 Budování kapacit kulturních aktérů – podpora budování kapacit kulturních aktérů v oblasti odborných znalostí a dovedností a zefektivnění jejich fungování

Opatření 2 Rozvoj spolupráce kulturních aktérů– podpora nových forem spolupráce kulturních subjektů na území města, Jihočeského kraje, rozvoj mezinárodní spolupráce i interdisciplinární spolupráce; podpora kulturních a komunitních projektů, které hledají a posilují identitu jednotlivých městských čtvrtí

Opatření 3 Environmentální přesah kulturních projektů – podpora implementace environmentálního přesahu do kulturních projektů na území města

V opatření 1 byla rozdělena částka 260 200 korun, v opatření 2 částka 1 005 305 korun a v opatření 3 to bylo 234 495 korun,“ dodává 1. náměstek primátora Juraj Thoma.

Rada města na svém jednání 7. března 2022 schválila rozdělení finančních prostředků do 50 tisíc korun z Dotačního programu a doporučila zastupitelstvu schválit i další finance nad 50 tisíc korun, což je v jeho kompetenci. Zasedání se uskuteční 21. března 2022.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 7. 3. 2022.