Primátor

Ing. Jiří Svoboda

tel.: 386 802 901
e-mail: svobodaj@c-budejovice.cz

Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, zde promoval v roce 1984 a získal tak titul Ing. Následně v letech 1984 až 1989 pracoval jako operátor reaktoru v ČEZu. U stejného zaměstnavatele pak do roku 1993 působil jako vedoucí odboru PR a tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Temelín. V roce 1993 nastoupil do Českého rozhlasu, kde zastával různé řídicí funkce od vedoucího komerčního odboru až po ředitele úseku komunikace. V roce 1999 se stal marketingovým ředitelem BVV Brno. V letech 2000 až 2003 pracoval jako obchodní náměstek v brněnské akciové společnosti OHL ŽS. Dne 30. dubna 2003 jej Rada Českého rozhlasu jmenovala ředitelem Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Od 1. dubna 2013 do 30. června 2014 pak zastával pozici náměstka generálního ředitele ČRo pro strategický rozvoj. Od 1. července 2014 do podzimu 2014 působil jako mediální poradce. V komunálních volbách na podzim 2014 byl zvolen do zastupitelstva města České Budějovice jako nestraník za hnutí ANO. Primátorem statutárního města České Budějovice byl od 21. listopadu 2014 do 29. června 2015, 21. září 2015 byl znovuzvolen primátorem města. Po komunálních volbách na podzim 2018 byl zastupitelstvem města opět zvolen primátorem města. Zájmy: sběratel historických radiopřijímačů, lov na pstruhových revírech, jízdy na chopperu.

Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Jiřího Svobodu, primátora města, plněním úkolů na úseku samostatné působnosti města v oblastech: činnost městské policie, činnost kanceláře primátora, krizové řízení, kontrola a audit, marketing, zahraniční a regionální spolupráce, Teplárna České Budějovice, a.s., Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., kompetence vyhrazené primátorovi příslušnými právními předpisy.

Chronologický přehled starostů a primátorů, kteří stáli v čele Českých Budějovic od roku 1850 (odkaz na Wikipedii).