Program akcí v roce oslav 750 let od založení města

Přejdi k programu na červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec.

 

Přehled plánovaných akcí

Datum Hodina Název akce
     
Únor  - březen
     
17.2. - 31.3. Výstava České Budějovice na starých fotografiích a kresbách
  Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
   
Březen
     
10.3.   Zahájení oslav "750"
  10:00 slavnostní zápis do kroniky města
  14:00 představení pamětní mince
  14:00 okostýmovaná propagace v centru
  17:00  vernisáž výstavy "Pohřební insignie"
  17:00 koncert HE BAND
  18:00 koncert Lucie Bílé
  19:15 multimediální show Art4Promotion
     
11.3. - 23.3. Výstava  "ČESKÉ BUDĚJOVICE JUBILUJÍCÍ 1265 - 2015“ - POHŘEBNÍ KLENOTY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II.
   
12.3. - 27.3. MĚSTO KRÁLŮ
  Státní okresní archiv Č. Budějovice - výstava
  České Budějovice a čeští panovníci v průběhu staletí
   
20.3. - 21.3. 1. JIHOČESKÉ slavnosti vína
   
21.3. Jihočeská porta (regionální kolo)
   
22.3. Vynášení Morany
  15:00 centrum města
    připomenutí tradice ukončení pobytu paní Zimy - zábavný program
     
25.3. - 31.3. Výstava "ČESKÉ BUDĚJOVICE JUBILUJÍCÍ 1265 - 2015“ - KOPIE KORUNY KRÁLŮ A CÍSAŘŮ SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
     
26.3. - 28.3. Velikonoční (Jarní) trhy
  náměstí Přemysla Otakara II.
  Sezónní trhy pro širokou veřejnost. Prodejní sortiment přibližuje a oživuje tradiční velikonoční i ostatní řemeslné zvyky. Doprovodným programem jsou workshopy pro děti a hudební vystoupení.
   
27.3. 9:00 Přijetí zástupců zahraničních delegací - konference "EVROPA bez hranic"
     
29.3. 10:00 -17:00 Staročeská velikonoční ulička v Panské
    Piaristické náměstí a Panská ulice
    předvádění velikonočních tradic, zvyků a prodej řemeslných výrobků na jarním nedělním trhu
     
Březen - září
     
1.3. - 30.9. Olympijský den 2015
    Sokolský ostrov, České Budějovice
    Olympijský den je masovou sportovní akcí, kterou si v ČR připomínáme vznik Mezinárodního olympijského výboru a obnovení tradice konání Olympijských der. Účastníci akce svým během na různou vzdálenost vyjadřují podporu olympismu. Součástí akce jsou i doprovodné soutěže.
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
Duben
     
3.4. - 15.4. Konfrontace
  výstava v radniční výstavní síni o městě České Budějovice v časovém úseku od středověku až po současnost
     
11.4.   Mezinárodní turnaj v podvodním ragby v Č. Budějovicích k výročí 750 let založení města
    plavecký stadion v Českých Budějovicích
    mezinárodní turnaj v podvodním ragy - kluby z Česka, Rakouska, Maďarska a Německa
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
12.4. 10:30 - 15:00 Budějovický pohár
    centrum města
    veřejný závod k výročí založení města
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
18.4. 9:00-17:00 Mezinárodní den památek
    centrum města
    zpřístupnění památek s průvodcem, putování s rodinami a dětmi, výstava prací, besedy, přednášky
     
20.4.   Budějovice a koněspřežka
    náměstí Přemysla Otakara II.
    vyzdvižení města ČB pomocí koňského kroužku v podobě realizace koněspřežné dráhy - výprava vozů, ve kterých se převážel náklad apod., tematické soutěže
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
25.4.   -    30.4. AUTOBUĎ
    Během speciální inscenované tour se autobus promění v pojízdné minikino s projekcí starých dokumentů a fotek, k níž hudební doprovod zajistí živá kapela. Autobuď během představení urazí dlouhou cestu, na které se diváci budou moci interaktivní formou konfrontovat se zmizelou podobou svého města. Každý z diváků dostane ke své jízdence i rodný list s novou identitou člověka doby první republiky. Divák tak bude mít možnost na vlastní kůži zažít autentický příběh a stát se součástí některé z místních entit dané doby.
     
30.4. SLET čarodějnic
  zábavný podvečer se soutěžemi a zábavným programem pro všechny věkové kategorie, zakončený ohňovým vystoupením
   
Duben - květen
     
18.4. - 24.5. Výstava soutěžních prací na téma "Jak vzniká město" aneb O podobě města České Budějovice v době jeho založení
    Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
     
Duben - srpen
     
20.4. - 31.8. Soutěžní omalovánky a soutěžní noviny 750 let České Budějovice
  MŠ a ZŠ spravované SMČB
  omalovánky, jejichž obsahem budou pohádkové kresby na téma založení ČB; obsahem novin je historie založení města, zajímavé historické momenty, proložení ilustracemi či fotografiemi - projekt má zábavnou formou děti poučit o vzniku / historii města - www.noviny-robinson.cz
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
Duben - září
     
1.4. - 30.9. České Budějovice v Žábě
    Galerie Pod Kamennou žábou
    interaktivní výstava - seznámení se hravou formou s historií ČB
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
Duben - listopad
     
1.4. - 30.11. Slavíme s muzikou
    realizace kulturních a volnočasových akcí u vybraných poskytovatelů soc. služeb (Centrum Bazalka, Středisko výchovné péče, Arpida) - koncerty, doprovodné aktivity ve vnitřní a venkovní podobě
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
1.4. - 30.11. Výročí Pionýra
    Husova 622/45
    oslava 25 let samostatného Pionýra
   

3 akce - v dubnu proběhne akce Bloudění (poznávací hra po městě ČB, soutěžní program v Divadle U Kapličky), v červnu akce Roztančíme Husovku (pokus street dance Samby na "staré" Husovce s účastí 750 párů nohou), v měsících 4, 5, 6, 9 a 10 soutěž pro členy i nečleny Pionýra 5x5=25x30=750 (vědomostní, tvořivé a umělecké úkoly)

Vyhodnocení celé soutěže proběhne v měsíci říjnu na společném setkání účastníků.

    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
Květen 
     
2.5.   UWH BUD PIG CUP - 750 let města ČB
    plavecký stadion, České Budějovice
    mezinárodní turnaj v podvodním hokeji
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
8.5.   "Boj o ČB" u příležitosti 70. výročí ukončení války 
    u Jihočeského muzea
  9:00 začátek akce - prohlídka dobových táborů
  10:00 velký dechový orchestr ČB, mažoretky Panenky ČB
  11:00 Boj o ČB 1945 - bojová ukázka
  13:00 Velký dechový orchestr ČB, mažoretky Panenky ČB
  14:00 Boj o ČB - bojová ukázka - v průběhu ukázky živé dobové vysílání rozhlasu Č. Budějovice
     
9.5.   VETERÁN RALLYE Křivonoska
    45. ročník, start v 9.00 Křivonoska, cíl českobudějovické náměstí, cca 12:00, prohlídky veteránů, akce pro děti ve spolupráci s VCC ČB
     
13.5.   Hodinovka na dráze - 750 koleček městem České Budějovice
    atletický stadion na Sokolském ostrově
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
13.5.  19:00 Slavnostní koncert ČRo
    v DK Metropol (RSO, Láďa Kerndl, dětský pěvecký sbor atd.)
     
13.5. - 14.5. NAŠE BUDĚJCE
  oslava založení města a založení ZŠ Oskara Nedbala (v areálu školy, pro rodiče a přátele ZŠ)
   
15.5. - 16.5. Českobudějovický gejzír
  kulturně-společenská akce - hudební a umělecký festival, hry, soutěže, doprovodný program
  prostor zahrádkářské kolonie v Českých Budějovicích (Pražské předměstí)
  volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
   
22.5. 19:00 1st Rock in Depo
    rockové party
    v areálu vozovny Dopravního podniku města České Budějovice v Novohradské ulici
     
23.5.   Den otevřených dveří - Depo Dopravního podniku
  9:30 - 10:00 přehlídka historických autobusů, náměstí Přemysla Otakara II. s odjezdem do depa
    prohlídka vozového parku a zázemí, pro děti trampolíny, nafukovací atrakce, malování na obličej / jízda na segwayi, na elektrokoloběžkách, šlapacích autech dětský koutek / exhibice Policie ČR, hasičů, městské policie / ukázky první pomoci, bodypaintingu, ukázky Krav Maga, sebeobrany, psovodů a další / možnost občerstvení....... BUBENICKÁ SHOW!
  10:00 - 16:00 Depo Dopravního podniku, spousta zábavy, akce, překvapení, poznání
  15:00 z depa exkluzivní spanilá jízda městem historickými autobusy
     
22.5. - 23.5. Brundibár - Jihočeské divadlo
  18:00 Inscenace dětské opery Hanse Krásy, kterou doplní v druhé půli večera mimořádné setkání s přímými účastníky holokaustu - netradiční propojení školního projektu s umělci Jč. divadla.
     
23.5. 12.00 - 18.00 Soutěž Chance 3x3 – Tour 2015
  basketbal přímo na náměstí Přemysla Otakara II.
  sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
   
25.5. - 28.5. Fotbalový turnaj k příležitosti 750. výročí města České Budějovice
  České Budějovice
  turnaj v kopané podnikových mužstev
  sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
   
25.5. – 29.5. Budějovický Majáles
     
29.5.    GALERIJNÍ NOC 
    Večerní programy vyplněné koncerty, dobovými představeními, zábavnými hrami, workshopy nejen pro děti, komentované prohlídky k aktuálním výstavám. To vše v noci nejen v otevřených galeriích.
     
30.5.   Sportovní den ve Stromovce k příležitosti oslav 750. výročí města České Budějovice
    Stromovka - České Budějovice
    odpoledne plné her a zábavy, autogramiáda hráčů A týmu HC MOTOR
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
31.5.   Naše krásné město - od jeho vzniku po současnost
    zahrada Baby clubu Šikulka, o. s.
    Cílem je podpořit v dětech městský patriotismus. Na zahradě centra bude trh, kde každý stánek symbolizuje některou z dominant ČB, průmysl, známé jméno, údaj z geografie.
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
31.5.   DDM žije pro město České Budějovice
    Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
    Akce představí celou volnočasovou činnost DDM. Na zahradě bude umístěno pódium (vystoupení tanečních, sportovních a hudebních ZÚ).
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
Květen - prosinec
     
22.5. - 31.12. České Budějovice - místo, kde si rádi hrajeme
    Husova 45, České Budějovice
    fotografická soutěž na téma "Které místo v Českých Budějovicích máme nejraději - kam si rádi chodíme hrát" - úkolem je vyfotit a napsat, proč je ono místo oblíbené apod.
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     

Červen

     
1.6. 15:00 - 18:00 DĚTSKÝ DEN
    parkoviště u KOH-I-NOORu (vedle zimního stadionu)
    zábavné odpoledne se soutěžemi a kulturním programem
     
3.6.   O pohár města v plážové kopané
    E.ON beach arena, Bezdrevská 3, České Budějovice
    turnaj v plážové kopané středních škol
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
6.6.    Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
    http://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-ceske-budejovice-2015/index.shtml
     
6.6. 13:00 Roztančíme Husovku
    Husova 622/45
    http://www.jihocesky-pionyr.cz/roztancime-husovku/
    pokus o rekord 750 párů nohou na místě
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
7.6. - 8.6. Slavnostní galavečer TC Move 21
    sportovní hala Stromovka, České Budějovice
    výroční taneční přehlídka všech tanečníků taneční školy - rekreační i vrcholoví tanečníci
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
12.6. - 13.6. PARDÁL GLADIATORS NIGHT EML
    České Budějovice
    galavečer bojových sportů
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
14.6.   Mezinárodní fotbalový turnaj mladších přípravek ročník narození 2007 na počest 750. výročí města České Budějovice
    sportovní areál SKP České Budějovice
    fotbalový turnaj - prostor pro přirozený a pohybový rozvoj dětí
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
15.6. - 21.6. Dny otevřených dveří SK JUDO Č. Budějovice na počest 750. výročí založení města
    tělovýchovné oddělení DDM Č. Budějovice
    ukázky sportů (judo, sebeobrana, fitness atd.)
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
18.6.   Dobrodružství s technikou
    interaktivní výstava funkčních technických modelů a zařízení
    v pavilonu T1 na Výstavišti - určeno pro žáky ZŠ
     
19.6.   2. ročník šachového turnaje "Hra královská o Lannův pohár v šachu"
  10:00 kavárna LANNA
    kategorie PROFI, LAICI
     
19.6. - 20.6. začátky od 18:00 Světová liga ve volejbale mezi Českou republikou a Francií
  Budvar aréna
  http://www.svetovaliga.cz/
     
19.6. - 20.6. Velká cena města Českých Budějovic v rybolovné technice
    České Budějovice, hřiště JČU
    mezinárodní závod
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
19. 6. - 27.6. FIDE Open České Budějovice
  Výstaviště ČB a.s. v pavilonu Z
  mezinárodní šachový turnaj
  sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
20.6.    BOSCH pro město
    náměstí Přemysla Otakara II.
     
20.6.   Podpora sportovních akcí sportovců s handicapem
    bezbariérová hala 1. CZP JČ, Vltavské nábřeží 1545/5A, České Budějovice, řeka Vltava
    V rámci oslav města uspořádá 20.6. 2015 Centrum zdravotně postižených JČ pro handicapované i osoby bez zdravotního postižení veřejnou sportovní akci na podporu rozvoje paralympijských a olympijských sportů.
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
20.6. - 21.6. Sportovní den SK Mladé na počest 750. výročí města České Budějovice
  areál SK Mladé
  sportovní den - vrcholem bude utkání proti Týmu internacionálů ČR
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
20.6. - 21.6. Barevný minivolejbal k 750 letům města České Budějovice
    umělé hokejbalové hřiště TJ Meteor v Českých Budějovicích
    turnaj v barevném minivolejbalu, autogramiáda reprezentantů ČR ve volejbale
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
21.6.   Sportovní benefiční neděle oslavující výročí 750 let založení města České Budějovice hendikepovaných a zdravých dětí a mládeže
    Sportovní areál Jihočeské univerzity
    spojení hendikepovaných dětí se zdravými, venkovní i vnitřní aktivity s odborným trenérem
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     

Červen - červenec

     
12.6. –  10.7. "EXPO 2015" - Jubilejní průmyslová výstava - u příležitosti výročí 750 let od založení města ČB
     
Červen - září
     
1.6. - 30.9. Léto ve městě
     
1.6. - 30.9. 9:00 - 17:00 Výstava "Přemysl Otakar II. Král rytíř a zakladatel"
    Křížová chodba v nově renovované křížové chodbě Dominikánského kláštera
     
18.6. - konec září Umění ve městě
     
Červen - říjen
     
1.6. - 31.10. Město očima dětí netradičně
    České Budějovice
    zajímavé a netradiční záběry našeho města očima školních dětí - www.zsnerudova.cz/debrujari
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     

Červenec

     
1.7. – 6.7.  Múzy na vodě (11. ročník)
    soutok Vltavy a Malše 
  21:30 Vícežánrový hudební festival odehrávající se v půvabném prostředí soutoku řek Vltavy a Malše přímo v centru Českých Budějovic - vstupné zdarma
     
7.7.  –  10.7. Kinematograf bratří Čadíků
  21:45 náměstí Přemysla Otakara II.
    promítání filmů české produkce pod širým nebem
     
20.7. - 24.7. 8:00 - 16:00 Prázdninový týden s králem aneb Život za vlády krále Přemysla Otakara II.
    klubovna a venkovní prostory Rodinného centra Rozárka (Průběžná 2503/38)
    podpora vědomí dětí o historii města formou her a soutěží - zaměření na rozvoj řečových a percepčně-motorických dovedností a rozvoj pozornosti, cvičení na koordinaci mozkových hemisfér, prevence vzniku specifických poruch učení apod.
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
Červenec - srpen  
   
1.7. - 30.8. Exteriérová výstava "Když století městem proletí"
  náměstí Přemysla Otakara II.
   
po celé léto Radniční léto - Divadelní a hudební představení pro děti a dospělé
  18:00 a 20:00 po - pá  nádvoří radnice
     
11.7. - konec srpna Promítání v letním kině Háječek
    letní filmové produkce
     
14.7. - 30.8. Město v nejlepších letech
  výstava o historii města v radniční výstavní síni
   
17.7. - 19.7. 1. ročník "Oslava lesa a dřeva" - téma "Flora a fauna v českých lesích"
  náměstí Přemysla Otakara II. - JZ roh
  8 uměleckých řezbářů za přítomnosti veřejnosti vytvoří svá díla o velikosti 10x24 m, na závěr vyhlášení vítěze
   
31.7. - 10.8. "Evropská rozmanitost - jsme její součástí" - open-air výstava
  náměstí Přemysla Otakara II.
  Na ploše se budou rozkládat puzzle, kde každý bude moci namalovat či napsat, čím by rád přispěl k evropské pospojitosti (výsledný odkaz bude symbolizovat rozmanitost našeho společenství).
   
28.7. - 27.8. Hudební večery na náměstí
  od 19:00 hodin út a čt,  náměstí Přemysla Otakara II.
    Letní večery pod širým nebem zpříjemněné vystoupeními jazzových, folkových a rockových kapel 
     

Srpen

 
   
14.8. - 15.8. Jihočeský jazzový festival 
  Piaristické náměstí
     
26.8.   SALESIÁNI DĚTEM
    náměstí Přemysla Otakara II.
   

Na náměstí Přemysla Otakara II. v tento den vystoupí hudební kapely, vznikne obrovský pískový reliéf znaku města a pro návštěvníky bude připravena řada aktivit, soutěží a adrenalinových vystoupení. 

Tato akce je určena pro celou širokou veřejnost – pro malé děti, mládež, rodiny, ale i pro seniory. Hlavní program bude probíhat od 14 do 18 hod. Doprovodný program začne již v dopoledních hodinách, kdy na obřím pískovišti vznikne v písku z rukou místního sochaře Petra Schela reliéf znaku města České Budějovice a znaku Salesiánského střediska mládeže.

    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
29.8. - 30.8. Hokejový turnaj k příležitosti oslav 750. výročí města České Budějovice
    ZS Budvar Aréna ČB
    hokejový turnaj SŽB, ročník 2002 a mladší
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
Srpen - září  
   
27.8. - 22.9. Hudební slavnosti Emy Destinnové (26. ročník)
    festival vážné hudby
    http://www.festival-ed.cz/clanek.php?id_text=170&id=3&css_pl=Pevna
     

Září

   
1.9. - 30.9. Fotbal pod Černou věží - výstava věnovaná 110 letům kopané v Českých Budějovicích (1905-2015) a je organizována na počest 750 let města
    České Budějovice
    Výstava na cca 35 závěsných panelech seznámí návštěvníky s historií fotbalu ve městě od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Zvětšeniny dobových, unikátních fotografií, besedy a autogramiády s žijícími legendami.
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
4.9.   Vltava žije
    Zveme vás v pátek 4. září na náplavku do Českých Budějovic, kde proběhne již 4. ročník audiovizuálního festivalu na vodě VLTAVA ŽIJE "Dreaming".

Diváci se mohou těšit na bohatý program, který odstartuje v 15 hod. 4. setkáním jihočeských dětských domovů .Tato část festivalu nabídne atrakce a soutěže pro děti, hudebně zábavný program, autodráhu Hopsárium, klauniádu s Hugem a další. Od 16:30 začne pásmo koncertů Rodáci rodákům, které proběhne v rámci oslav 750 let výročí jihočeské metropole. Nejprve vystoupí českobudějovická skupina He Band, od 18 hod. Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble a od 20 hod. se můžete těšit na hudební vrchol večera -  koncert Marty Kubišové.  

Ve 21.00 začne vyvrcholení festivalu v podobě audiovizuální show "Dreaming", která divákům nabídne projekce do vodní stěny, 3D videomapping, vystoupení operní divy Michaely Gemrotové, show flyaboardistů, holografickou show, vzdušnou akrobacii, laserovou a fire show či ohňostroj.

VSTUP ZDARMA. Více informací na www.vltavazije.cz

     
5.9.   Sportovní den a den otevřených dveří
    prostory TJ Karate ČB v ul. E. Destinové 46
    sportovní den a den otevřených dveří TJ Karate České Budějovice
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
10.9.   Bohemia open 2015 - 750 let města České Budějovice
    náměstí Přemysla Otakara II.
    náměstí coby tělocvična pod širým nebem zasvěcená bojovým sportům
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
11.9.   Děti na startu i v Českých Budějovicích
    Sportovní areál JU - Na Sádkách, České Budějovice
    propagace sportovních aktivit zejména pro děti předškolního a mladšího školního věku; výstava "Historie aerobicu v Českých Budějovicích"
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
11.9. - 13.9. VC města České Budějovice kadetek - pořádaná na počest 750. výročí založení Č. Budějovic
    SH Č. Budějovice, SH JU Č. Budějovice
    přehlídka špičkového republikového mládežnického dívčího volejbalu
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
12. 9. 9:00 - 17:00 Dny evropského dědictví
    centrum města
    zpřístupnění památek s průvodcem, putování s  rodinami a dětmi, výstava prací, besedy, přednášky
     
12.9.   Den Budvaru 
    areál Budvaru
     
12.9. od 10:00 Skautská pouť
    Sokolský ostrov, České Budějovice
    Letošní pouť bude protkaná "legopříběhem". Okolo poledne se bude zkoušet z velkých ručně vyrobených "lego" kostek stavět vysoká věž. Proběhne i tradiční závod skautských hlídek na pramicích - tzv. "Horké pádlo".
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
12.9. - 13.9. Florbalové oslavy 750 let města České Budějovice
    náměstí Přemysla Otakara II., tělocvična ZŠ Máj, hala Na Sádkách PF JU, hala Hosport Staré Hodějovice, městská hala Hrdějovice, přetlaková hala SKP
    mládežnický turnaj
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
14.9. - 18.9. Cassiopeia slaví spolu s městem výročí
    zahrada a prostory CEGV Cassiopeia
    spojení výročí města s 20letým výročím činnosti organizace - divadlo, koncerty, výstava
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
18.9. - 19.9. Grand Prix Vltava 2015 - autodráhové závody k 750. výročí založení Českých Budějovic
    Dlouhá 4, sídliště Vltava, České Budějovice
    závody na velké čtyřproudové autodráze o délce 28 metrů, děti budou mít možnost si na akci samy zhotovit závodní autíčko v tvořivé autodílně a potom s ním závodit na autodráze, předání cen, beseda se skutečným závodníkem automobilové rallye
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
18.9. - 19.9. Železné a zlaté České Budějovice 2015
  náměstí Přemysla Otakara II.
   
19.9.   Rozloučení s létem
    Výstaviště - Country fest
     
22.9.   Atletické závody k 750 rokům založení města Č. Budějovic pro ml. žactvo a přípravku
    areál ZŠ Nerudova Č. Budějovice
    rozvoj a propagace mládeže v atletice v Jihočeském kraji
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
26.9. - 27.9. Mezinárodní turnaj přípravek k výročí 750 let města České Budějovice
    SK Čtyři Dvory
    mezinárodní fotbalový turnaj pro dvě kategorie přípravek (ročník 2008 a 2009)
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
Září - říjen
     
1.9. - 31.10. Soutěžní běh na 750 m na počest 750. výročí založení města České Budějovice
    Sokolský ostrov 1, České Budějovice
    Soutěžní běh na netradičních 750 m proběhne ve 14 kategoriích od roku nar. 1996-2012.
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
Září - listopad
     
7.9. - 12.11. Město, které jde s dobou, a fakulta, která žije s městem
    Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9 a U Tří lvů 19
    Cílem projektu je prezentovat zejména uměleckou činnost žáků ZŠ, studentů SŠ a VŠ pro co nejširší okruh zájemců, a to interaktivně na základě společných koncertů, výstav a soutěží. PF JU v měsíci září vypíše literární, výtvarnou a fotografickou soutěž, vyhodnocení proběhne 3.-5.11.2015.
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     

Říjen

     
11.10.   O pohár předsedy JKAS a Města České Budějovice
    stadion SK Čtyři Dvory České Budějovice
    atletické závody pro kategorie od nejmladších přípravek až po dorostence a dorostenky
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
15.10. - 17.10. Švestkové (Podzimní) trhy
  náměstí Přemysla Otakara II.
  Doprovodným programem jsou workshopy pro děti a hudební vystoupení.
     
16.10. - 17.10. Den vodních sportů k výročí 750 let města České Budějovice
    plavecký stadion v Českých Budějovicích, Sokolský ostrov 4
    zástupci vodních sportů, které se ve městě provozují nebo někdy v minulosti provozovaly; doprovodný program, 17.10. pro veřejnost vstup zdarma
    sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
28.10.   Slavnostní odhalení sochy Přemysla Otakara II.
    park Na Sadech
     
28.10.   Příběh města
    Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích: www.muzeumcb.cz
     

Listopad

     
1.11. - 30.11. Animuj 750 - Pověsti a příběhy historických míst Českých Budějovic
    scéna Na Půdě JčD, České Budějovice
    animační soutěžní přehlídka věnovaná oslavám 750 let od založení města - zaměření na cílovou skupinu teenagerů ve věku od 13 - 19 let. Tématem jsou vybrané pověsti a příběhy míst ČB. Bude osloveno 80 studentů SŠ a gymnázií v ČB, dílnu povedou lektoři plzeňské Animánie. Využití současných technologií, výsledkem bude konkrétní produkt (animační videa).
    volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
     
11.11. od 11:00 Slavnostní představení vlastní kulaté známky k oslavám 750. výročí založení města
    obřadní síň radnice
    Od 12 hodin se budou v infocentru radnice známky prodávat a pracovnice pošty bude zájemcům razítkovat dopisy příležitostním razítkem.
     
13.11. - 17.11. Kopie svatováclavské koruny
13.11. od 13.00 do 19.00 hodin a v dalších dnech od 8.00 do 19.00 hodin radniční výstavní síň
  Návštěvníkům výstavy bude zdarma k dispozici drobná brožura pod názvem „Insignie českých králů v Budějovicích“.
   
12.11. – 27.11. ZNAK, PEČEŤ, VLAJKA 
    Státní okresní archiv Č. Budějovice - výstava
    Městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času
     
20.11. od 19:00 Slavnostní zakončení oslav 750 let města České Budějovice
    náměstí Přemysla Otakara II.
    multimediální představení, ohňostroj
     
Listopad - Prosinec
     
27.11. – 23.12. Vánoční trhy 
    náměstí Přemysla Otakara II.
    Dřevěné adventní městečko s vánočními produkty, voňavým punčem, hudbou a s dalším bohatým programem vás bude vítat v srdci města téměř celý měsíc. 
     

Prosinec

 
     
18.12.   Archa naděje - světová premiéra hry 
    příběh o skutečné události dle autentického deníku přímého účastníka dramatického exodu skupiny českých Židů z Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940
     
20.12.    Staročeská vánoční ulička v Panské 
    Vánoční pohoda a nabídka tradičního lidového umění na oblíbených trzích o Zlaté neděli na Piaristickém náměstí a v Panské ulici
     
31.12.   Silvestr 2015 

Nejde o konečnou a uzavřenou verzi programu - ta se bude postupně doplňovat a upřesňovat. Byly vyhlášeny i granty, což znamená, že další finanční příspěvky umožní realizaci dalších akcí k výročí 750 let od založení města.