Propojka ulic Branišovská a Na Sádkách vstoupila do finální fáze

Několik let připravovaná stavba silniční propojky ulic Branišovská a Na Sádkách pokročila do finální fáze. Na své poslední schůzi v končícím volebním období zastupitelé schválili záměr, který umožňuje vypsání tendru na zhotovitele stavby a zavazuje finanční prostředky pro tento účel.

Stavba zahrnuje nejen vlastní komunikaci, ale i smíšené stezky pro chodce a cyklisty, zastávky MHD a řadu inženýrských sítí. Firmu chce město vybrat ještě letos.

“Stavební povolení na úsek mezi Branišovskou a ulicí Na Sádkách je v právní moci, záměr financování je schválený, takže počítám s tím, že propojka se postaví v roce 2023. Plynule tak naváže na budovaný kruhový objezd na křižovatce ulic Branišovská a Milady Horákové. Předpokladem dodržení tohoto termínu je, že se včas a úspěšně podaří nasmlouvat zhotovitel stavby, jak to ukládá zákon o veřejných zakázkách, nikdo ze soutěžících uchazečů se nebude odvolávat a podobně,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický s tím, že další pokračování trasy směrem k Litvínovické ulici už nezáleží jen na vůli města, protože vede i po katastrálním území obce Litvínovice.

„Tato komunikace je zahrnuta v územních plánech Budějovic i Litvínovic. Konkrétní termín stavby propojujícího úseku zatím nebyl určen. Věřím, že po prodloužení komunikace až do ulice Na Sádkách všichni pochopí účelnost pokračování propojky. Není udržitelné, aby se doprava ze sídlišť na levém břehu Vltavy jižním směrem koncentrovala jen v dopravním uzlu křižovatky Na Dlouhé louce – Mánesova,“ dodává náměstek Petr Holický.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 29. 9. 2022.