Protipovodňová ochrana

Koncepce protipovodňové ochrany ORP České Budějovice

Statutární město České Budějovice nechalo zpracovat Koncepci protipovodňové ochrany pro město a celé území ORP České Budějovice. Po projednání je nyní koncepce vystavena k využití.

Ke stažení: Koncepce protipovodňové ochrany ORP České Budějovice

Protipovodňová ochrana na řece Vltavě

Protipovodňová opatření na řece Vltavě prováděl státní podnik Povodí Vltavy v rámci využití dotačních titulů. Statutární město České Budějovice se na některých stavebních akcích spolupodílelo na tvorbě projektových dokumentací a při kofinancování staveb. Situace protipovodňových opatřeníjednotlivé stavbní akce na stránkách Povodí Vltavy s.p.

Protipovodňová ochrana na řece Malši

V šestnáctiletém procesu tvorby projektu byly diskutovány a oponovány různé varianty. Zde představená varianta, která je dnes stavebně povolená, minimalizuje zásahy do území včetně minimalizace kácení vzrostlé zeleně. Nezhorší průtočné poměry v oblasti, minimalizuje půdorysný i výškový rozsah pevného hrázování zdmi a vytvoří nutný předpoklad pro nejméně bolestné řešení ochrany existující zástavby v Mladém, když zcela bezbolestné řešení neexistuje. Je to jediné řešení, které umožní splnit podmínky širších souvislostí – komplexní  ochrany  města na Malši a Vltavě při dodržení závazných předpisů a vyhlášek.

Ke stažení: Projekt ke stavebnímu povolení PPO Malše I.etapa

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 24. 5. 2023.