Živnostenský úřad

Ohlášení živnosti, zahájení, změny a ukončení živnosti, ustanovení odpovědného zástupce, výpis ze živnostenského rejstříku.

Ohlášení živnosti volné, řemeslné, vázané i koncesované

Zahájení živnostenského podnikání stačí pouze oznámit. Na jednom místě lze vyřídit i oznámení pro finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení. / Více

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Provozovnou se myslí provoz živnosti mimo sídlo podnikatele. Provozovna musí být označena. / Více

Změny v provozování živnosti včetně přerušení, ukončení nebo pokračování

Veškeré změny se ohlašují pomocí jednoho formuláře - změnového listu. / Více

Ustanovení odpovědného zástupce

Pokud podnikatel sám neplní zvláštní podmínky provozování živnosti řemeslné, vázané a koncesované, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. / Více

Výpis ze živnostenského rejstříku

Jak podat žádost o výpis ze živnostenského rejstříku. / Více

Obecní živnostenský úřad

Registrace živností (Centrální registrační místo), správní a kontrolní činnost v oblasti živnostenského podnikání. / Více

Jednotné kontaktní místo

Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb dle zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů. / Více

Centrální registrační místo (CRM)

V rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů (ZAP) při zahájení a v průběhu podnikání byla zřízena Centrální registrační místa (CRM), která působí při obecních živnostenských úřadem po celé ČR. / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 15. 6. 2020.