Původci odpadů se musejí přihlásit

V polovině února každoročně končí termín, kdy větší původci odpadů musejí splnit důležitou agendu. Tou je ohlašovací povinnost ze zákona o odpadech, tedy podání Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady v předcházejícím roce.

„Týká se to pouze těch, kteří překračují stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu za rok. Jde o provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků i elektroodpadů, stavební a opravárenské firmy, řemeslníky, lékaře, školy, obce a další,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Odbor ochrany životního prostředí českobudějovického magistrátu je správcem odpadové evidence za správní obvod s rozšířenou působností pro 79 obcí.

„Data zaslaná původcem odpadů stahujeme, ověřujeme, zajišťujeme opravy, následné kontroly a celkovou správu,“ vysvětluje Martina Růžičková z odboru ochrany životního prostředí s tím, letos je zatím aktuálně ověřeno kolem 1225 hlášení. „Předpokládáme, že ještě několik stovek lidí a společností podá hlášení po termínu. I taková jsme schopni během března zpracovat a zahrnout do celostátního přehledu,“ dodává Martina Růžičková.

ISPOP je integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Byl zřízen na základě zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Legislativa ukládá povinným subjektům povinnost ohlásit veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na jednotlivé složky životního prostředí. Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Provozovatelem systému je CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která zpracovává finální sady dat za Českou republiku. 

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 14. 2. 2020.