Rada města schválila vodné a stočné pro rok 2022

Rada města schválila na svém jednání v pondělí 22. listopadu 2021 ceny pro vodné a stočné, které budou platit v krajském městě od 1. ledna 2022. Meziroční nárůst ceny pro vodné a stočné je 3,84 %, tedy vyjádřeno v absolutní výši o 2,88 Kč za metr krychlový (2,62 Kč + platná sazba DPH).

Celková cena je v součtu 78 Kč za metr krychlový (70,91 Kč + platná sazba DPH).  Pevná složka vodného a stočného se nemění.

Pravidla pro meziroční úpravu ceny pro vodné a stočné jsou přesně stanovena koncesní smlouvou, kterou město vysoutěžilo. Tato koncesní smlouva platí od 1.1.2019.

Když se podíváme na růst inflace, cen potravin, a především skokový růst energii, je navýšení cen vodného a stočného skutečně minimální. Navíc je celková cena za vodné a stočné dlouhodobě nižší než u srovnatelných měst v České republice, a přesto nám plně umožňuje realizovat obnovu vodohospodářského majetku, jak nám předepisuje legislativa,“ vysvětluje náměstek primátora Ivo Moravec.

Průměrný dopad na jednoho odběratele při spotřebě 80 l vody za den představuje necelých 7 korun za měsíc,“ doplňuje ekonomický ředitel Miloš Trnka ze společnosti ČEVAK. 

Pachtovné (nájemné), které platí vodohospodářská společnost ČEVAK vlastníkovi, statutárnímu městu České Budějovice zůstává v meziročním vyjádření stejné. To bude i v příštím roce činit více než 227 milionu korun. Nová cena vodného a stočného v Českých Budějovicích bude platit od 1. ledna 2022.

Foto: pixabay.com

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 22. 11. 2021.