Radní převzali morální záštity

Rada města na svém jednání 16. května 2022 schválila převzetí dvou morálních záštit. „Jedna se týká Českých akademických her, jejichž 20. ročník se uskuteční od 15. do 23. června. Jde o pravidelnou multisportovní studentskou soutěž, letos v celkem 22 sportech. Organizuje je ji Česká asociace univerzitního sportu ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou,“ uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že se očekává 1500 sportovců.

Žadatelem druhé záštity je Evropský parlament mládeže České republiky, který bude v prosinci v Českých Budějovicích pořádat 12. Regionální výběrovou konferenci s cílem poskytnout mladým lidem prostor k diskuzi nad aktuálními evropskými i globálními tématy, posílit mezikulturní dialog a motivovat k aktivnímu občanství. „Celá akce se 150 účastníky bude tematicky propojena s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie,“ dodává primátor.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 18. 5. 2022.