Rady a informace pro občany

Ochrana člověka při mimořádných událostech

Na portálu ochranaobyvatel.cz, kde se dozvíte rozumnou formou mnoho užitečných informací z hlediska ochrany člověka při mimořádných událostech nebo krizových situacích. Je vhodný i pro výuku našich nejmenších.

Projekt "VAŠE CESTY K BEZPEČÍ  aneb chytré blondýnky radí..."

Je informačně vzdělávací projekt na portálu krizport.cz, kde si můžete přečíst brožuru, která je věnována přípravě občanů na různá nebezpečí, která v běžném životě hrozí. Vytvořili ji příslušníci základních složek IZS jihomoravského kraje a dali ji k dispozici pro veřejné využití. Naleznete zde řadu užitečných informací, např. k předcházení vzniku požáru, jak se chovat při požáru, jak funguje varování obyvatelstva, jak volat na linku tísňového volání, připravit se na evakuaci, co dělat při povodni, v případě extrémních klimatických jevů, ale i v případě blackoutu. Nevíte co je blackout? I to vám blondýnky prozradí...

Informace pro případ radiační havárie JE Temelín

Přesto, že město České Budějovice leží mimo Zónu havarijníhoo plánování, část obce s rozšířenou působností (např. město Zliv) v Zóně leží. Příručka s postupy při vzniku radiační havárie je primárně určena pro obyvatele žijící v Zóně havarijního plánování a radí, jak mají postupovat v případě radiační havárie.

České Budějovice jsou v případě vzniku radiační havárie místem přijímacího střediska a místem ubytování obyvatel ze Zóny havarijního plánování, kteří by byli evakuováni. V příručce občané Českých Budějovic ale naleznou informace například o účincích ionizačního záření na lidský organizmus, popis jaderné elektrárny a mnoho dalších potřebných informací. Samozřejmě se zde dozví, co je Zóna havarijního plánování a jaké obce do Zóny patří.

Aplikace "ZÁCHRANKA"

Do chytrého mobilního telefonu si můžete stáhnout mobilní aplikaci "ZÁCHRANKA", díky které přivoláte Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu stiskem jednoho tlačítka, automaticky odešlete svou polohu a další důležíté informace. Tento projekt je zajímavý i z hlediska rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED), které tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. Aplikace umožní vyhledat podle vaší polohy nejbližší dostupný AED.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 28. 12. 2021.