Revitalizace náměstí před KD Vltava

Důležité lokální centrum s prvky zeleně v blízkosti KD Vltava. Prostranství trpí vadami jak provozními, tak technickými. Cílem revitalizace je úprava dříve provedených zásahů s ohledem na zjištěné vady a nedostatky. Nová podoba náměstí by měla veřejnosti opět sloužit pro shromažďování a průchod, ale i pro krátkodobý odpočinek v zeleni, která tak naváže na další drobnou sídlištní zeleň, ale i na široký zelený pás lemující řeku Vltavu a nedaleký rekreační park 4 Dvory.

Předmětem rekonstrukce jsou úpravy stávajícího prostoru parku, které umožní lépe plnit jeho ekologickou funkci, a to především díky lepšímu zadržování a vsakování vody. Odstraněny budou původní mlatové povrchy, změněny trasy chodníků, plocha zeleně bude rozšířena o trvalkové záhony, travní porosty a vzrostlé stromy. Vše bude doplněno mobiliářem, jako jsou např. lavičky, kolostavy, odpadkové koše či stínící plachta. Nainstalováno bude nové veřejné osvětlení a zavlažovací systém.

Zahájení prací 1. pol. května 2023
Předpoklad ukončení prací konec roku 2023
Zhotovitel STRABAG, a. s

Kontakty na odpovědné osoby

  • Michal Čečák, hlavní stavbyvedoucí, STRABAG, a. s., tel. 602 772 837
  • Ing. Michal Turk, technický dozor stavebníka, TISOX s. r. o., tel. 731 535 447
  • Ing. Vladimíra Blažková, investiční odbor, Magistrát města Č. Budějovice, tel. 386 802 211
  • Tomáš Ungerman, technický koordinátor bezpečnosti práce, FINGO ENGINEERING s. r. o., tel. 775 344 458

 

Akce je financována z Fondů EHP a Norska. Jedná se o dotační program: Program životního prostředí, ekosystémy a změna klimatu. Zprostředkovatelem této dotace je Státní fond životního prostředí ČR.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 4. 5. 2023.