Revitalizace a rekonstrukce DK Slavie

Po sto padesáti letech od svého založení bude někdejší Německý spolkový dům dostavěn do původně zamýšleného objemu. Budova bude přístavbou prodloužena směrem k Jihočeskému muzeu, čímž se zvětší kapacita hlavního sálu, vznikne i sál druhý. Zázemí zde bude moci nalézt i Jihočeská komorní filharmonie. Souběžně proběhne kompletní rekonstrukce stávající budovy pro potřeb 21. století. Součástí řešení je i okolí Slávie.

Mgr. Juraj Thoma,
1. náměstek primátora

Řešené území

Budova DK Slavie a její okolí, letní scéna, nábřeží

Předpokládané termíny

2019-2020 - architektonická soutěž (soutěžní dialog)
2020-2022 - projektová příprava
2023-2024 - stavba

Vítězný návrh

Vítězem architektonického soutěžního dialogu byl odbornou komisí vybrán a 13. 7. 2020 radou města potvrzen francouzský ateliér Chaix & Morel et Associés. 

Předběžná tržní konzultace pro Slavii

/ 24. únor 2022 / Dlouho připravovaná rekonstrukce kulturního domu Slavie se blíží. Zanedlouho bude vydáno stavební povolení a město se připravuje na hledání dodavatele stavby vypsáním tzv. předběžní tržní konzultace na základě podkladů pro stavební řízení / Více

Rekonstrukce Slavie už je na dohled

/ 21. říjen 2021 / Stavební povolení do jara 2022, potom výběr stavební firmy – a rekonstrukce kulturního domu Slavie může začít. Moderní dostavbou směrem k Jihočeskému muzeu se zvětší kapacita sálu, v přízemí zde vznikne kavárna a také se promění i okolí s letní scénou a nábřeží, které se bude svažovat až k řece. Odhad nákladů činí 460 mil. Kč bez DPH, z toho by 80 % z uznatelných nákladů měly pokrýt dotace. / Více

Slavie je blíže své obnově

/ 29. září 2021 / Zhruba v červnu příští rok by se mohlo začít s přestavbou. / Více

Primátor podepsal smlouvu na revitalizaci Slavie

/ 04. září 2020 / Ve čtvrtek byla v KD Slavie podepsána smlouva s vítězem soutěžního dialogu / Více

Výstava návrhů soutěžního dialogu bude k vidění ve Slavii

/ 25. srpen 2020 / Každý den od 15 do 18 hodin bude k vidění výstava návrhů k rekonstrukci Slavie / Více

Kulturní dům Slavie je blíž své rekonstrukci

/ 14. červenec 2020 / S přestavbou se začne v druhé polovině roku 2022 / Více

Slavie pokračuje v soutěžním dialogu

/ 14. listopad 2019 / Letos město formou soutěžního dialogu a ve spolupráci s odborníky vybere společnost, která bude příští rok pracovat na projektu KD Slavie. / Více

O Slavii se uchází sedmatřicet zájemců

/ 04. listopad 2019 / Letos město formou soutěžního dialogu a ve spolupráci s odborníky vybere společnost, která bude příští rok pracovat na projektu KD Slavie. / Více

Soutěžní dialog pro Slavii

/ 30. září 2019 / Statutární město České Budějovice vyhlásilo soutěžní dialog, jehož cílem je nalezení nové podoby architektonického řešení KD Slavie a zároveň formy jejího provozovaní. / Více

Členové komise pro soutěžní dialog ke KD Slavie

/ 25. červen 2019 / Rada města na svém jednání dne 24. 6. 2019 jmenovala členy komise pro soutěžní dialog ke KD Slavie. Komise má sedm členů. / Více

Stránky