Revitalizace a rekonstrukce KD Slavie

Po sto padesáti letech od svého založení bude někdejší Německý spolkový dům dostavěn do původně zamýšleného objemu. Budova bude přístavbou prodloužena směrem k Jihočeskému muzeu, čímž se zvětší kapacita hlavního sálu, vznikne i sál druhý. Zázemí zde bude moci nalézt i Jihočeská komorní filharmonie. Souběžně proběhne kompletní rekonstrukce stávající budovy pro potřeb 21. století. Součástí řešení je i okolí Slavie.

Řešené území

Budova DK Slavie a její okolí, letní scéna, nábřeží

Předpokládané termíny

2019 - 2020 - architektonická soutěž (soutěžní dialog)
2020 - 2022 - projektová příprava
2023 - 2024 - stavba

1/2025 - předpokládané otevření kulturního domu

Vítězný návrh

Vítězem architektonického soutěžního dialogu byl odbornou komisí vybrán a 13. 7. 2020 radou města potvrzen konsorcium ateliérů Chaix & Morel et Associés z Francie, ateliéru Christian Anton Pichler a ateliéru Jan Proksa z Rakouska.

AKTUALITY: 

Dlouho očekávaná přestavba KD Slavie začne už v červnu

/25.4.2023/

Rada města na svém zasedání 24. dubna 2023 schválila výsledek jednání hodnotící komise a výsledné pořadí účastníků zadávacího řízení ve veřejné zakázce pod názvem Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích. Vybraným dodavatelem je sdružení tří stavebních firem: Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck. K předání staveniště dojde nejpozději do 1. června 2023. Projekt za 497,6 milionů korun bez DPH získal dotaci ve výši 177 milionů z Národního plánu obnovy, což město zavazuje k urychlenému zahájení a také dokončení stavby. Aby mělo na finance z dotačního titulu nárok, musí stavbu zkolaudovat do září 2025. Radní dále v této souvislosti schválili vypsání výběrových řízení na kuchyňské zařízení, audiovizuální techniku a scénické osvětlení a na divadelní techniku.

KD Slavie má stavební povolení

/6. 4. 2022/

Projekt rekonstrukce začal v roce 2019 mezinárodní soutěží vedenou formou soutěžního dialogu. Na konci roku 2021 bylo na stavbu vydané územní rozhodnutí a v dubnu 2022 nabylo právní moci stavební povolení. Město v návaznosti na probíhající projekční práce a na vydaná povolení vyhlásilo na jaře roku 2022 tzv. předběžné tržní konzultace. Přihlásilo se šest společností, vyplněný dotazník jich městu poslalo pět. Město chce veřejnou zakázku na rekonstrukci a dostavbu vyhlásit letos v květnu a předat Slavii vítězi soutěže do listopadu 2022. Nová podoba počítá s dostavbou budovy směrem k Jihočeskému muzeu, čímž vznikne více prostoru pro hlavní sál ve třetím patře. Jeho kapacita je 235 diváků na sezení a 116 na balkoně. Maximální kapacita míst na stání je 535 lidí a 135 na balkoně. Dále zde bude jeviště pro 60 účinkujících. Sál bude otočen o 90 stupňů oproti současnému stavu. Do malého sálu v prvním patře se vejde 150 sedících diváků a budou se v něm odehrávat koncerty, ale i přenášky, klubové kino a podobně.

Primátor podepsal smlouvu na revitalizaci Slavie

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 se ve velkém sále konala slavnostní derniéra výstavy návrhů na revitalizaci KD Slavie. Primátor Jiří Svoboda při této příležitosti podepsal smlouvu s vítězem soutěžního dialogu – ARGE ,Chaix & Morel et Associés SA (CMA), Christian Anton Pichler ZT GmbH (CAP), Jan Proksa Architekt Dipl.-Ing. (JP). Derniéry se zúčastnilo všech šest finálních týmů ze soutěžního dialogu.

Soubor ke stažení