Rybářský lístek

Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobu pověřenou ministerstvem zemědělství. V tomto případě to jsou rybářské svazy.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- občanský průkaz (cizinec cestovní pas)
- starý rybářský lístek / osvědčení

Pro vyřízení žádosti na vydání rybářského lístku platí 30 denní lhůta, obvykle je žádost vyřízena dříve.

 

Pro vydání rybářského lístku je třeba zaplatit správní poplatek, který činí:

                                            dospělí                                             mladiství do 15 let

na 10 let                             500,- Kč                                            250,- Kč

na dobu neurčitou           1000,- Kč                                          1000,- Kč

Je možné vydat nový rybářský lístek na 30 dní za 200 Kč bez doložení osvědčení a nebo dosavadního rybářského lístku.

 

U žáků (studentů) českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje na 50%. Tyto osoby se prokáží potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Formulář

Žádost o vydání rybářského lístku

 

Kontaktní osoba

Ing. Štěpán Doušek, tel.: 386 801 121, email: DousekS@c-budejovice.cz

Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice

vchod č. 3, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu, 3. patro, č. dveří 353

 

Úřední hodiny

Pondělí     8:00 - 17:00 

Středa       8:00 - 17:00 

Pátek        8:00 - 11:30 

Stránka byla upravena uživatelem Radim Janouch, 2. 1. 2024.