Rybářský lístek

Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobu pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. V tomto případě to jsou rybářské svazy.

Žadatel musí předložit občanský průkaz (cizinci pas). Dále pak dosavadní rybářský lístek nebo osvědčení o zkoušce z rybářství.

Pro vydání rybářského lístku je třeba zaplatit správní poplatek a to: na 1 rok 100 Kč, na 3 roky 200 Kč a na 10 let 500 Kč.
Pro mladistvé do 15 let na 1 rok za 50 Kč, na 3 roky za 100 Kč a na 10 let za 250 Kč.

U žáků (studentů) českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje na 50%. Tyto osoby se prokáží potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Formuláře ke stažení

Žádost o vydání rybářského lístku

Kontaktní osoba

Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, budova historické radnice, vchod č. 3
odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu, 3. patro
Ing. Čestmír Vlasák, č. dveří 353, tel.: 386 801 121, email: VlasakC@c-budejovice.cz

Úřední hodiny

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 19. 10. 2020.