Seniorský senát

Rozpuštění seniorského senátu 2020

/ Rozpuštění Seniorského senátu města České Budějovice / Více

Seniorský senát | 2019

/ Statut, jednací a volební řád, zápisy ze zasedání. / Více

Zápisy z jednání 2018

/ Zápisy z jednání 2018 / Více

Zpráva o činnosti Seniorského senátu za rok 2017

/ Seniorský senát, zřízený Radou města České Budějovice jako poradní orgán rady, pokračoval v roce 2017 ve své činnosti danou STATUTEM již šestým rokem. / Více

Časový a věcný plán zasedání Seniorského senátu pro rok 2018

/ Časový a věcný plán zasedání Seniorského senátu města České Budějovice pro rok 2018. / Více

Zápisy z jednání 2017

/ Zápisy z jednání 2017 / Více

Seniorský senát | Zápisy z jednání 2012-2014

/ Seznamte se s tématy zasedání poradního orgánu rady města. / Více

Seniorský senát | Představení a plán práce

/ Seniorský senát je poradním orgánem rady města, které předává své podněty formou usnesení. / Více

Seniorský senát ve vysílání Českého rozhlasu

/ Poslechněte si záznam pořadu českobudějovického studia Českého rozhlasu s Janem Kolářem a Marií Nollovou. / Více

Akce pro seniory

/ Nabídka společenských pořadů pro lidi v důchodovém věku. / Více

Stránky