Seniorský senát

Seniorský senát | 2019

/ Statut, jednací a volební řád, zápisy ze zasedání. / Více

Zápisy z jednání 2018

/ Zápisy z jednání 2018 / Více

Zpráva o činnosti Seniorského senátu za rok 2017

/ Seniorský senát, zřízený Radou města České Budějovice jako poradní orgán rady, pokračoval v roce 2017 ve své činnosti danou STATUTEM již šestým rokem. / Více

Časový a věcný plán zasedání Seniorského senátu pro rok 2018

/ Časový a věcný plán zasedání Seniorského senátu města České Budějovice pro rok 2018. / Více

Zápisy z jednání 2017

/ Zápisy z jednání 2017 / Více

Seniorský senát ve vysílání Českého rozhlasu

/ Poslechněte si záznam pořadu českobudějovického studia Českého rozhlasu s Janem Kolářem a Marií Nollovou. / Více

Akce pro seniory

/ Nabídka společenských pořadů pro lidi v důchodovém věku. / Více

Přednáška: Jak stárnout ve zdraví?

/ Univerzita třetího věku pořádá přednášku MUDr. Jaromíra Bertlíka, poradce v oblasti výživy a zdravého životního stylu, na téma Jak stárnout ve zdraví? Koná se ve středu 6. listopadu 2013 od 16:00 hodin na Zdravotně sociální fakultě JU, Boreckého 27. / Více

Senior Pasy budou i v jižních Čechách

/ Seniorský senát České Budějovice se podílí na zavádění Senior Pasů v Jihočeském kraji, speciálních slevových karet pro seniory. / Více

Zpráva o činnosti krajské rady seniorů v roce 2013

/ Krajská rada seniorů Jihočeského kraje shrnuje svou činnost za rok 2013 v závěrečné zprávě. / Více

Stránky