Seniorský senát

Seniorský senát | Představení a plán práce

Seniorský senát je poradním orgánem rady města, které předává své podněty formou usnesení. Reprezentuje občany města důchodového věku a zabývá se jejich problémy. Má jedenáct členů, které jmenuje rada města na návrh organizací sdružujících seniory nebo věnujících se péči o ně.

Seznam delegovaných členů Seniorského senátu při Radě města České Budějovice:

Organizace Delegovaný člen
Ledax o.p.s. Ing. Irena Lavická
Klub seniorů Jizerka Ing. Vlastislav Klimeš
Univerzita třetího věku ZSF JU Marie Řeháková
Univerzita třetího věku TF JU Ing. Jan Tůma
Senioři ČR, z.s. Jana Božovská
Český svaz žen, z.s. Mgr. Milada Mašková
Jihočeská krajská rada seniorů ČR, pobočný spolek Mgr. Marie Nollová
Klub seniorů v Komunitním centru Máj Josef Jakl
Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice, o.p.s. Zdena Chmelová
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace České Budějovice Eva Zágibová
Klub Aktiv, z.s. Ing. Gustav Novotný
Klub českých turistů České Budějovice, z.s. Ing. Jiří Peltan (náhradník)
Stránka byla upravena 14. 6. 2023.