Seniorský senát

Seniorský senát | Představení a plán práce

Seniorský senát je poradním orgánem rady města, které předává své podněty formou usnesení. Reprezentuje občany města důchodového věku a zabývá se jejich problémy. Má třináct členů, které jmenuje rada města na návrh organizací sdružujících seniory nebo věnujících se péči o ně.

Seznam delegovaných členů Seniorského senátu při Radě města České Budějovice:

Městská charita České Budějovice Zuzana Plecerová
Klub Aktiv, z.s. Ing. Vlastislav Klimeš
Univerzita třetího věku ZSF JU Marie Řeháková
Univerzita třetího věku ZSF JU Ing. Jan Tůma
Seniorcentrum Eliška Hančlová
Senioři ČR, z.s. Klub seniorů Roháče z Dubé Zdeněk Škoda
Český svaz žen z.s. ing. Milada Mašková
Svaz diabetiků ČR z.s. Klub seniorů Rožnov Marie Hermanová
Rada seniorů ČR, o.s., JČ krajská rada seniorů  Mgr. Marie Nollová
Klub seniorů Máj Josef Jakl
Ledax o.p.s. ing. Irena Lavická
ADRA, o.p.s. Dobrovolnické centrum ADRA ČB Zdena Chmelová
Klub seniorů při DPS Nerudova ul. a Klub seniorů Roháče z Dubé Natálie Petrová