Seniorský senát

Seniorský senát | Představení a plán práce

Seniorský senát je poradním orgánem rady města, které předává své podněty formou usnesení. Reprezentuje občany města důchodového věku a zabývá se jejich problémy. Má třináct členů, které jmenuje rada města na návrh organizací sdružujících seniory nebo věnujících se péči o ně.

Usnesením číslo 699/2012 ze dne 18. dubna 2012 rada města České Budějovice jmenovala členy seniorského senátu Marii Nollovou (nominující organizací byl Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s.), Blanku Trnkovou (Centrum sociálních služeb Staroměstská), Jiřího Peška (Český svaz PTP - VTNP), Miladu Maškovou (Český svaz žen), Jaroslava Hojsu (Domov pro seniory Hvízdal), Františka Matějku (Domov pro seniory Máj), Natálii Petrovou (Klub důchodců v DPS Nerudova ul.), Janu Petříkovou (Klub důchodců z Roháče z Dubé), Zorku Šílenou (Městská charita), Jana Koláře (Rada seniorů ČR - Jihočeský kraj), Libuši Oulehlovou (Sdružení pro obranu spotřebitelů ), Zdeňka Škodu (Svaz důchodců ČR - Městská organizace ) a Miloslavu Kruchňovou (Univerzita třetího věku ZSF JU).

Prvním předsedou seniorského senátu zvolili jeho členové 19. dubna Jana Koláře.

Foto: Členové Seniorského senátu České Budějovice

zleva sedící: Blanka Trnková, Marie Nollová, Natálie Petrová, Milada Hašková, Zorka Šílená

stojící: Jan Kolář, Libuše Oulehlová, Jana Petříková, Marie Řeháková, Jaroslav Hojsa, Zdeněk Škoda

chybí: František Matějka

Aktuality: