Senovážné náměstí

Návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích.

Senovážné náměstí patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství města. V současnosti však neslouží zcela funkci náměstí, protože stávající urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití nepodporuje. S odkazem na územní a strategický plán proto město vyhlásilo architektonickou soutěž, která by zohlednila současné urbanistické tendence, včetně adaptace na klimatickou změnu. Cílem této soutěže byla také otázka případné dostavby tohoto náměstí objektem galerie, která bude dále diskutována.

Vítěz soutěže

V architektonické soutěži na novou podobu Senovážného náměstí v Českých Budějovicích vyhrál návrh od ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o. Cílem soutěže bylo nalézt nejlepší urbanistické a krajinářské řešení prostoru náměstí s požadavkem na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, návrh kapacitního podzemního parkoviště a následnou úpravu celého prostranství od budovy Jihočeského muzea až k poště. V ideové části soutěže se pak prověřila možnost případné dostavby náměstí a stanovení regulace pro novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie.

Na vítězném návrhu spolupracovali architekti Pavel Hnilička, Antonín Topinka, Jan Pačka a Marie Záhorová. Na druhém místě se umístil Ateliér 111 a na třetím místě studio Projektil architekti. Odměny v soutěži získalo dalších pět ateliérů, které byly vybrány z celkem třiceti uchazečů. Soutěž byla vypsána v souladu se standardy České komory architektů a doporučením strategického dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky.

Porota u vítězného návrhu ocenila především jasné, přehledné a funkční členění náměstí na jednotlivá prostranství se zpevněnými a nezpevněnými plochami přiměřené velikosti, které krajinářsky dotvářejí okruh parku Na sadech. U objektu Jihočeského muzea návrh navrhuje rozsáhlý travnatý prostor obklopený vzrostlými stromy. Kolem odkrytého Mlýnského náhonu pak umisťuje menší zpevněnou plochu náměstí s velkou možností různého využití pro trhy, kulturní nebo sportovní akce, a to v průběhu celého roku. Podzemní parkoviště je navrženo zhruba ve dvojnásobné kapacitě a mohlo by odlehčit parkování v historickém centru města.

Všechny soutěžní návrhy budou veřejnosti představeny formou výstavy. Město České Budějovice bude následně s vítězem soutěže jednat o smlouvě na zpracování všech projektových fází vedoucích k následné realizaci celého záměru. Z další odborné i veřejné diskuse pak mohou vzejít požadavky na dopracování studie, například co se týče rozsahu zpevněných a nezpevněných ploch, kapacity parkovacího objektu nebo umístění dětského hřiště. S ohledem na předpokládanou výši investice byl v zadání také požadavek na etapizaci celého záměru. Předpokládá se i možnost využití evropských dotačních fondů.

Soutěžní návrhy budou vystaveny od 26.9.2022 do 8.10.2022 v radniční výstavní síni v přízemí historické budovy radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Zahajovací vernisáž se uskuteční 26.9.2022 od 17:00 hodin.

 

Vizualizace: Pavel Hnilička Architects+Planners