Severní spojka má platné územní rozhodnutí

Zpráva, na kterou čekalo město s napětím, je konečně tady. Jedna ze zásadních dopravních staveb pro České Budějovice, kterou realizuje ŘSD, má platné územní rozhodnutí. S její výstavbou by se mělo začít do tří let.

Ředitelství silnic a dálnic se o vydání územního rozhodnutí snažilo už v minulosti. Stavební úřad v Českých Budějovicích ho také vydal už v listopadu 2018, krajský úřad je ale, na základě řady odvolání, zrušil. Následně muselo ŘSD změnit projektovou dokumentaci. Druhé územní rozhodnutí bylo vydáno letos v červnu, odvolání byla tentokrát naštěstí zamítnuta,“ říká k průtahům stavby primátor Jiří Svoboda a dodává, že na změně projektu se výrazně podíleli také představitelé města.

Kvůli úpravě projektu, která se týkala zejména křižovatky ulic Pražská x Nemanická, se ale objevil další nečekaný problém, a to majetkový. Stavba totiž kvůli svému rozšíření zasahuje do pozemků a také stavby třetích osob. A právě s nimi město, neprodleně po tomto zjištění, začalo jednat.

S kolegou Viktorem Lavičkou se nám podařilo všechny dotčené strany dostat za jeden stůl a dospěli jsme k dohodě, na jejímž základě se připravují majetkové vztahy tak, abychom měli k dispozici veškeré pozemky potřebné pro tuto stavbu,“ dodává náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Dva a půl kilometru dlouhá Severní spojka, jejíž součástí bude i most přes Vltavu a podjezd pod železničním koridorem, propojí hlavní tah od Plzně a Písku (I/20) s dálnicí D3. Bude tak plnit funkci severního obchvatu krajského města. Odhadované náklady činí 1,9 miliardy bez DPH.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 26. 10. 2021.