Škola bude mít nový výtah

Především pohybově postiženým osobám bude sloužit nový výtah v Základní škole O. Nedbala.

„Škola se tak zpřístupní všem, kteří mají nějaký hendikep. Aktuálně je už vybrán zhotovitel, jde o firmu EDIKT a.s. Teď už se jenom čeká na oznámení o výběru a následné uzavření smlouvy,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický s tím, že přístavba výtahu bezbariérově zpřístupní první až třetí nadzemní podlaží objektu 2. stupně včetně odborných učeben. Součástí záměru je i přestavba a přístavba hygienického zařízení v prvním patře spojovacího krčku a další vstup do venkovního prostoru směrem ke hřišti. Hygienická zařízení zahrnují  WC chlapců, dívek, záchodovou kabinu ZTP a úklidovou komoru. Ve druhém a třetím poschodí budou na výtahovou šachtu navazovat přístupová chodba s kabinou pro ZTP.

„Práce přesahující 4 miliony korun by mohly začít v červenci a skončit v říjnu,“ dodává náměstek primátora Petr Holický.

Foto zdroj: www.zsonedbala.cz

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 6. 4. 2021.