Školákům se v nových třídách líbí

Základní škola Pohůrecká zahájila školní rok v novém pavilonu. Ten nabízí celkem pět technických učeben se zaměřením na informační technologie, jazykovou výuku a přírodovědné předměty, součástí jsou také kabinety pro pedagogy i pro školní pomůcky, šatny s čipově ovládanými skříňkami i sociální zařízení. Celá budova je bezbariérová.

„Výstavbu učeben provázela různá úskalí, kvůli technickým problémům nebylo možné udělat žádnou nástavbu, proto pavilon vznikl na zelené louce. Stavební práce začaly v září loňského roku a celkové náklady na stavbu bez vybavení činily téměř 30 milionů korun,“ upřesnil náměstek primátora Petr Holický. Vybudovaný objekt má jedno nadzemní podlaží a je propojen novou spojovací chodbou se vstupní částí pavilonu 1. stupně.

„Téma školství bylo ve městě vždy prioritou a naším přáním je, aby se tady dětem líbilo, pedagogům dobře učilo a paní ředitelce dobře řídilo,“ dodal s úsměvem náměstek primátora Tomáš Chovanec.

„Velké poděkování patří všem dotčeným odborům a náměstkům, díky nimž se podařilo tento projekt realizovat. Děkuji i za děti, ty jsou tady naprosto nadšené,“ dodala ředitelka školy Dana Walterová.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 22. 9. 2022.