Slavii čeká rekonstrukce, Budějovice budou mít důstojný kulturní a společenský dům

Záměr vypsání veřejné zakázky na rekonstrukce KD Slavie schválilo jednatřiceti hlasy zastupitelstvo města 9. května 2022. Projekt začal v roce 2019 mezinárodní soutěží vedenou formou soutěžního dialogu. „Bylo to vůbec poprvé, co jsme se v Budějovicích do této formy soutěže pustili. Důvodem tohoto postupu byla možnost současně s projekčními pracemi na stavební část vést debatu i o příští náplni a způsobu fungování Slavie. Ve vícekolovém dialogu zvítězilo konsorcium atelierů Chaix & Morel et Associés z Francie, atelieru Christian Anton Pichler a atelieru Jan Proksa z Rakouska. Na konci roku 2021 bylo na stavbu vydané územní rozhodnutí a letos v dubnu nabylo právní moci stavební povolení,“ říká 1.náměstek primátora Juraj Thoma. Projekt pro provedení stavby byl odevzdán projektantem letos 5. května.

Město v návaznosti na probíhající projekční práce a na vydaná povolení vyhlásilo na jaře letošního roku tzv. předběžné tržní konzultace. Jejich cílem byl průzkum možných dodavatelů stavby a podmínek pro její samotnou realizaci. „Na předběžné tržní konzultace se přihlásilo šest společností, vyplněný dotazník jich městu poslalo pět. Projektant předpokládal v prosinci 2021, že náklady na stavbu se budou pohybovat kolem 563 milionů včetně DPH. S ohledem na aktuální vývoj ve stavebnictví firmy oslovené v předběžných tržních konzultacích očekávají, že náklady na rekonstrukci a dostavbu by mohly být vyšší. Podle jednotlivých vyjádření od 10 do 30 procent.  Předpokládáme, že by město mohlo získat dotaci 160 milionů korun z Národního plánu obnovy a při financování plánujeme kombinaci úvěru, vlastních zdrojů a uvedené dotace," vyjmenoval náměstek s tím, že  platby budou rozdělené do několika let, protože i samotná přestavba má trvat zhruba dva roky.

Město chce veřejnou zakázku na rekonstrukci a dostavbu vyhlásit letos v červnu. Nová podoba počítá s dostavbou budovy směrem k Jihočeskému muzeu, čímž vznikne více prostoru pro hlavní sál ve třetím patře. Jeho kapacita je 235 diváků na sezení a 116 na balkoně. Maximální kapacita míst na stání je 535 lidí a 135 na balkoně. Dále tam bude jeviště pro 60 účinkujících. Sál bude otočen o 90 stupňů oproti současnému stavu. Do malého sálu se vejde 150 sedících diváků a budou se v něm odehrávat koncerty, ale i přenášky, klubové kino a podobně.

Moderní přístavbou dojde k propojení Slavie s okolím směrem do města, ale i k řece Malši a tím k celkovému oživení nábřeží. Rekonstrukce a přístavby do původně zamýšleného objemu se tak bývalý Německý spolkový dům dočká po více než 150 letech. „Jsem velice rád, že pro radniční koalici, a jak se včera ukázalo, nejen pro ni, je Slavie jedním z klíčových projektů, má skvělou podporu, a ukázalo se jako velmi prospěšné, že jsme do takto velkého projektu zapojili od samého počátku všechny zastupitelské kluby, koaliční i opoziční. Výbornou práci odvedla porota a tým z investičního odboru magistrátu i tým zajišťující inženýrskou činnost při přípravě stavby. Všem patří velké poděkování,“ dodává 1. náměstek primátora Juraj Thoma.

Vítězný návrh

Vítězem architektonického soutěžního dialogu byl odbornou komisí vybrán a 13. 7. 2020 radou města potvrzen francouzský ateliér Chaix & Morel et Associés, Ch. A. Pichler a  J. Proksa. 

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 10. 5. 2022.