Město každoročně vypravuje desítky sociálních pohřbů

Sociální pohřeb se koná, pokud se k zesnulému nepřihlásí rodina. Platí ho obec.

“Od začátku roku 2022 bylo zatím uskutečněno a proplaceno 22 sociálních pohřbů za 191 tisíc korun. Vloni město vypravilo 34 posledních rozloučení a z rozpočtu za ně zaplatilo 295 tisíc korun. V roce 2020 to bylo 26 pohřbů v částce 225 tisíc korun. Postarat se o poslední věci člověka je naší povinností. Radnice totiž podle zákona musí takový pohřeb připravit všem, kteří zemřeli bez příbuzných, či těm, jejichž rodiny si pohřeb dovolit nemohou. O tom, kdo pohřeb bude zařizovat a platit, se musí rozhodnout do 96 hodin od úmrtí,“ říká primátor Jiří Svoboda s tím, že úřad uhradí jen to nejzákladnější, aby došlo k důstojnému ukončení životní poutě člověka. Vynaložené prostředky poté obce vymáhají v dědickém řízení, případně o ně žádají Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. „Počty sociálních pohřbů narůstají. Částka, kterou uhradí město, je stále stejná. Konkrétně je to 8 673 korun,“ dodává primátor.

Pokud podle zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb. § 5 nesjedná ve lhůtě 96 hodin nikdo pohřeb, zajistí pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno.

V praxi to znamená, že matriční úřad požádá oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů o vyhledání žijících příbuzných zemřelého a ty, ve spolupráci s Policií ČR, kontaktuje ohledně úmrtí jejich příbuzného a chce po nich sdělení, zda zajistí pohřeb nebo budou souhlasit s kremací na náklady města.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 16. 9. 2022.