Splatnost poplatku za odpad

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "poplatek za odpad") je fyzická osoba přihlášená na území města České Budějovice. Dále i vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města České Budějovice. Nově je poplatníkem i právnická osoba vlastnící výše uvedenou nemovitou věc. Od 1. ledna 2022 činí sazba poplatku za odpad částku 680 Kč.

Možnosti úhrady poplatku:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice, a to v těchto hodinách: pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 a v pátek 8:00 – 11:30,
  • složenkou nebo bankovním převodem se zadaným přiděleným variabilním symbolem na účet statutárního města České Budějovice (platební údaje poskytne oddělení poplatků).

Další informace k poplatku 

Stránka byla upravena uživatelem , 1. 12. 2022.