Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016021 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu3733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 09:10:02
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu3932007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 09:12:08
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu4037003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 09:16:23
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu4035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 09:18:04
01.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 09:33:05
01.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení4130074Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 09:33:50
02.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20174233180Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 11:17:13
03.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 20174231254Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 11:23:57
04.Poskytnutí úvěru z Fondu podpory kvality bydlení v roce 20174202688Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. prosince 2016 11:26:46
05.Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 20154237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 11:28:32
06.Rozpočtové opatření číslo 1634239012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 11:30:53
07.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 11:32:13
08.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 11:33:36
09.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka I v katastrálním území České Budějovice 2 4231074Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 11:50:27
10.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice4239012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 11:55:18
11.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v katastrálním území České Budějovice 7 (tento bod bude projednán po bodu Vystoupení občanů)42240153Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 15:53:18
12.Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice4234026Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 16:11:32
13.Prominutí dluhu za odstranění následků havárie - výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice42212235Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování12. prosince 2016 16:22:22
14.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích4236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 16:23:39
15.Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/20174134043Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 16:45:08
16.Vzdání se funkce uvolněné členky Rady města České Budějovice4137013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 16:48:46
17.Volba uvolněného člena Rady města České Budějovice4133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 16:50:00
17.Volba uvolněného člena Rady města České Budějovice4131055Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 16:51:20
18.Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení42280212Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 17:09:22
19.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 14 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 20174138003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 17:36:05
20.„Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ul. Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“ - záměr vypsání veřejné zakázky a následné realizace a uzavření Smlouvy o společnosti4138003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 17:39:09
21.01.Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. 2013002521 – (114-5/99/13) ke stavbě „Administrativní centrum“, u křižovatky Lidická x Mánesova4065236Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování12. prosince 2016 17:58:13
21.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Sedlářská4030028Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:05:15
21.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 4347/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara)  4026068Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:08:22
21.04.Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná4032008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:10:00
21.05.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1636 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. K. Světlé)4012577Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. prosince 2016 18:11:47
21.06.Dispozice s majetkem města – prodej domu nám. Přemysla Otakara II.  13/9, k. ú. České Budějovice 140023107Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti12. prosince 2016 18:14:07
21.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 241/2 v k. ú. Staré Hodějovice, Pod Poustevníkem4002488Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. prosince 2016 18:15:54
21.08.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná, Pražská tř. (cz Immobilien s. r. o.)40220135Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:19:57
21.09.Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků parc. č. 71/2, 71/5 a 133/12 v k. ú. České Budějovice 7 zastavěných stavbou odbočovacího pruhu na křižovatce Mánesova x B. Němcové4037003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:21:37
21.10.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „ZTV Na Sádkách“, k. ú. České Budějovice 24035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:23:53
21.11.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na majetkoprávní vyrovnání pro stavbu „ZTV Rožnov jih – Zahradní město - 2. etapa“ v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov3935013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:26:06
21.12.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení VO - "ZTV Rožnov U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, nám. Bratří Čapků, ulice L. Kuby3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:27:27
21.13.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 1800/1 a 1801/1 v k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská3933024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:31:39
22.Návrh vyhlášky o zákazu provozování některých hazardních her3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:34:02
23.Smlouva s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích o spolupráci při podpoře vzdělávání3931044Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:36:47
24.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 28. 11. 20163935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:37:52
25.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:42:10
26.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 12. 20163932007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:45:53
27.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice39270012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 18:55:51
28.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 23.11.20163930018Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 19:02:38
29.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 20173934014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. prosince 2016 19:03:59

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.