Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017022 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu4140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 09:14:10
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41912011Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování13. února 2017 09:16:29
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41130217Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování13. února 2017 09:17:37
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu411331510Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování13. února 2017 09:45:27
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41120236Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování13. února 2017 09:46:19
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41136157Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti13. února 2017 09:47:01
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu4133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 09:47:43
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41300011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 09:48:22
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41290111Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 09:49:43
01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod I v k. ú. České Budějovice 54236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:02:22
01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod I v k. ú. České Budějovice 542028113Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti13. února 2017 10:03:16
01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod I v k. ú. České Budějovice 542310011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:04:27
03.Informativní zpráva o zahájení školního roku 2016/2017 na školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice a zápisech do základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/20184236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:09:56
04.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice 4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:16:45
05.Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:20:48
06.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:22:28
07.Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:24:21
08.Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje č. 20160014274229085Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:38:31
09.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Doubravice, Plav a Včelná42017232Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování13. února 2017 10:48:41
09.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Doubravice, Plav a Včelná4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:49:40
09.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Doubravice, Plav a Včelná4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:50:24
10.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ s obcí Doubravice4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:52:59
10.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ s obcí Doubravice42227103Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti13. února 2017 10:53:38
11.Změna názvu Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu4340003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:55:33
12.Zřízení nového místa vzdělávání a školských služeb a odloučené pracoviště - Mateřská škola, A. Trägera 44, České Budějovice u příspěvkové organizace Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice4339004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 10:57:31
02.Koncesní dokumentace - koncesní smlouva na provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice4240011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 14:40:52
02.Koncesní dokumentace - koncesní smlouva na provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice42300012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 14:41:49
13.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice41310010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 14:44:33
14.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice41300011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 14:45:46
15.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4132009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 14:47:11
16.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 20164136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 14:50:06
17.Rozpočtová opatření číslo 14 a 154238013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:15:08
17.Rozpočtová opatření číslo 14 a 154227384Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:15:48
17.Rozpočtová opatření číslo 14 a 1542310011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:16:26
18.Přijetí bankovního úvěru k předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-20224230039Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:18:15
19.01.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2263 v k. ú. České Budějovice 3, (ul. Klostermannova)4233009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:21:17
19.02.Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení, snížení ceny za prodej pozemků (ul. K. Světlé)42270411Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:25:57
19.03.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitosti parc. č. 2743 se stavbou č. p. 1184 v k. ú. České Budějovice 5 v trase dálnice D342240612Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:31:26
19.04.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o realizaci stavebního objektu - SO 120.1 Úprava MK U Křížku, v rámci stavby dálnice D34234008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:33:53
19.05.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5 - zrušení usnesení4236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:36:15
19.06.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 997/4 v k. ú. České Budějovice 4 - areál spol. D.I.P., s. r. o.4233009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:39:07
19.07.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem  v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa. část 2.2."42320010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:40:46
19.08.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa"4234008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 15:42:15
19.09.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (CB Auto, a. s.)4229076Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 16:12:39
19.10.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO 41290012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 16:14:39
19.11.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.)4134007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 16:17:34
19.12.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné – severní spojka (Praha West Investment, k. s.)41813155Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování13. února 2017 17:11:27
19.13.Dispozice s majetkem města - darování  pozemku parc. č. 139/127 a odkoupení stavby chodníku na pozemku parc. č. 139/127 v k. ú. České Budějovice 34133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 17:15:10
19.14.Dispozice s majetkem města – budoucí převod části pozemku parc. č. 1247/2, k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera4133026Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 17:16:15
19.15.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů4102777Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti13. února 2017 17:17:33
19.16.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 482/1, parc. č. 482/2, parc. č. 482/3, parc. č. 482/4 a parc. č. 482/5 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)4132018Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 17:23:33
19.17.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 569 k. ú. České Budějovice 4 (ul. Blahoslavova)41020147Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování13. února 2017 17:26:44
19.18.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 212/16 v k. ú. České Vrbné (České Vrbné)41019166Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování13. února 2017 17:28:16
19.19.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/13, k. ú. Třebotovice, 41021146Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování13. února 2017 17:30:16
19.20.Dispozice s majetkem města – smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na budovách na parc. č. 36 a parc. č. 56/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozvodné skříně - zrušení usnesení4133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 17:32:42
19.21.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2037/10 v k. ú. České Budějovice 2  (sídliště Máj, les Bor – U Hada)4136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 17:37:04
20.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč4137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 17:39:10
21.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20174130038Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 18:25:50
22.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích3936012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 18:28:15
23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 5., 12. a 19. prosince 2016, 16. a 30. ledna 20173938001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 18:32:45
24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4040000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 18:38:12
25.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 8. 2. 20174038002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 18:39:28
26.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice40290110Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 19:00:19
27.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 1. 20174033106Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. února 2017 19:12:25

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.