Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017023 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3837001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 09:11:20
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3931008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 09:26:26
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3901830Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování20. března 2017 09:29:37
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 391031214Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování20. března 2017 09:34:49
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 391351011Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování20. března 2017 09:35:30
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3931008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 09:36:09
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3929118Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 09:37:49
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:43:05
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích39135138Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování20. března 2017 10:43:53
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3936102Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:44:37
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3932034Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:45:15
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3936012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:45:56
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3931044Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:46:46
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3928344Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:47:25
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3935013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:48:08
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:48:46
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:49:27
02.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 74037003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 10:59:26
03.Změna č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" v katastrálním území České Budějovice 54038002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 11:01:39
04.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20164036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 11:03:20
05.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20174035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 11:05:46
06.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2016 pro děti a mládež od 10 do 18 let4034006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 11:09:49
07.Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2016/20174032143Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 11:13:08
08.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje4030046Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 11:16:04
09.Členství v Asociaci pro veřejné zakázky4033034Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 11:18:50
10.Záměr vypsání veřejné zakázky "Centrální informační systém zón veřejného stání v Českých Budějovicích" a jeho následné realizace4033043Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 11:54:07
10.Záměr vypsání veřejné zakázky "Centrální informační systém zón veřejného stání v Českých Budějovicích" a jeho následné realizace4034042Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 11:54:52
11.Rozpočtové opatření číslo 19 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20174027175Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 12:10:02
12.Rozpočtová opatření číslo 26 a 273935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 13:44:31
13.01.Dispozice s majetkem města – bezúplatného převodu nemovitostí pod stavbami komunikací a silnice III. tř. v k. ú. Haklovy Dvory, Dvorec u Třebče a ČB 4 z vlastnictví statutárního města ČB – Jihočeskému kraji3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 13:49:57
13.02.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví Jihočeského kraje v k. ú. ČB 3, ČB 6, České Vrbné a Haklovy Dvory – dar statutárnímu městu ČB3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 13:54:53
13.03.Dispozice s majetkem města – převod části pozemku parc. č. 2734/110, včetně  hydrantu, k. ú. České Budějovice 7,  Rožnov - BILLA3932007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 13:56:20
13.04.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.) – změna usnesení3930036Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 13:58:56
13.05.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO 3930027Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 14:03:35
13.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Vrbné – severní spojka (STINGO, s. r. o.)4024385Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 14:25:02
13.07.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o převedení částí pozemků parc. č. 1218/3, 1218/7 a 1219 v k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera4036013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 14:41:15
13.08.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná, Pražská tř. (cz Immobilien, s. r. o.)40230125Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 14:51:33
13.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 477/2 v k. ú. České Budějovice 5 (lokalita ul. Kamarytova)40015196Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování20. března 2017 14:52:55
13.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 969/1 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická třída40019138Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti20. března 2017 14:54:03
13.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Krčínova, sídliště Vltava)4033007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 14:55:11
13.12.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice4030028Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 14:59:55
13.13.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2763/33 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. U Pramene)4035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:01:21
13.14.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej vodovodních a kanalizačních přípojek – ul. O. Ostrčila, k. ú. České Budějovice 240300010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:03:50
13.15.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „ZTV Mladé na p. č. 598/9, 599/1, k. ú. České Budějovice 5“4031009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:05:15
13.16.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 556/1v k. ú. České Budějovice 4 - zanádražní komunikace - část 1.1.4034006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:07:00
13.17.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV4032224Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:43:34
13.18.Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/1 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 34032107Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:45:09
14.Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla"4027247Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:47:19
15.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva4034015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:49:44
16.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro 20164035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:51:10
17.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 20174030037Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:52:52
18.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 20164032008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:55:54
19.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 20164034006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 15:59:28
20.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 20164037003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 16:00:33
21.Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 -20184034006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 16:03:02
22.Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 20174036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 16:04:57
23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. února a 6. března 20174039001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 16:37:00
24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 16:47:09
25.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 3. 20174033016Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 16:48:54
26.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3926067Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 17:00:13
27.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 22. 2. 20173836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. března 2017 17:12:49

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.