Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017026 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3535000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:08:42
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3531130Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:10:38
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3534001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:11:15
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3527152Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:11:48
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3526108Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:12:26
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3534001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:13:15
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3534001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:13:58
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3535000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:14:37
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3528025Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:15:48
01.Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3529114Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:17:34
03.Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-20183531004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:21:48
02.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 303632013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:28:24
04.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1009/16  v k. ú. Třebotovice  3626055Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:30:08
05.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - možnost dalšího využití objektu Žerotínova 19/93633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:34:13
06.Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení3628017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:35:36
07.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:37:22
08.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:38:33
09.Poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie3532021Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:48:38
10.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 22. a 24. května, 6. června 20173533002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:49:42
11.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3429005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 09:58:56
12.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 6. 20173425009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 10:01:19
13.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017 a 7. 6. 20173431003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 10:04:43
14.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice34190015Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování27. června 2017 10:10:54
14.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3433001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 10:11:45
15.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 20173434000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro27. června 2017 10:15:56

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.