Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018033 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3837001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 09:09:28
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3829072Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 09:18:54
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu38270110Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 09:19:41
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu39260112Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 09:20:33
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu39280101Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 09:21:08
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu39143193Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. června 2018 09:22:17
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3930027Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 09:23:03
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3926751Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 09:25:34
01.Cena statutárního města České Budějovice za rok 20173924357Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 09:32:49
02.Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích391101612Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování18. června 2018 09:44:04
02.Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích39122169Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. června 2018 09:44:46
03.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích - změna usnesení41310010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 10:16:02
03.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích - změna usnesení4124449Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 10:17:24
03.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích - změna usnesení4127149Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 10:18:03
04.Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze dokumentu po hodnocení SEA4034024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 10:24:07
05.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu4133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 10:28:44
06.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v katastrálním území Třebotovice4133035Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 10:32:14
07.Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 64139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 11:09:21
07.Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 64132522Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 11:10:00
07.Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 64133017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 11:10:37
07.Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 641230135Usnesení bylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. června 2018 11:11:18
08.Regenerace sídliště Máj - část 06 východ - povýsadbová údržba stromů, keřů a travnatých ploch, smlouva o dílo č. 2012001367 - žádost o zmírnění denní sazby smluvní pokuty 41122144Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování18. června 2018 11:22:36
09.Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice4038002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 11:46:36
10.Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2018/20194037003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 11:54:52
11.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20173936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 11:56:08
42.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)3930108Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 13:17:25
12.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.3831034Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 14:24:09
13.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/20183735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 14:57:40
13.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/20183798146Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. června 2018 14:58:29
13.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/201837110224Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. června 2018 14:59:39
13.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/20183731015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 15:00:16
13.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/20183731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 15:01:02
14.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice3730007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 15:03:23
15.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 201738250013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 15:11:36
16.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice3829009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 15:13:02
17.Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 20173831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 15:14:32
18.Dodatek č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice3831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 15:16:13
19.Rozpočtová opatření číslo 63, 70 a 713831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 15:17:16
20.01.Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1 a k. ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.)38193124Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 15:48:49
20.02.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec  3825166Usnesení bylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. června 2018 15:55:00
20.03.Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 2930, 2935, 2937/2, 2937/4, 2937/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Puklicova)3928074Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:03:38
20.04.Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemku parc. č. 3950/2 za část pozemku parc. č. 3950/6 v k. ú. České Budějovice 7, nám. Br. Čapků3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:04:54
20.05.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb3936012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:06:59
20.06.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/11 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:09:31
20.07.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/12 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:10:38
20.08.Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „České Budějovice – Suché Vrbné, Hlinecká ZTV“ v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)3829018Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:12:04
20.09.Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení38115139Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti18. června 2018 16:18:35
20.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stávajícím stánkem) – ul. J. Opletala,  sídliště Šumava3802387Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování18. června 2018 16:20:05
20.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 446 v katastrálním území Třebín3802486Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování18. června 2018 16:21:28
20.12.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška)3802972Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti18. června 2018 16:23:04
20.13.Dispozice s majetkem města – návrh na změnu katastrální hranice mezi statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice3828046Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:26:37
21.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč38270011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:28:09
22.Návrh na odpis pohledávky za dlužníkem Bohatý sirotek, z. s., IČO 02892499, Horní 115, 251 64 Mnichovice - Božkov3829036Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:29:49
23.Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" - zrušení usnesení3834013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:33:00
24.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20173834004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:34:28
25.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20173835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:35:44
26.Veřejná podpora - pověřovací akt pro Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o.3835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:40:09
27.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:41:16
28.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:42:53
29.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 16:44:08
31.Poskytnutí investiční dotace pro SK Mladé, z. s. na rekonstrukci nafukovací haly3830143Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 17:46:11
32.Poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé z. s.3831142Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 17:49:45
33.Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly3834022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 18:39:14
34.Rozpočtová opatření číslo 73 a 743731060Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 18:41:43
34.Rozpočtová opatření číslo 73 a 743732041Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 18:42:19
34.Rozpočtová opatření číslo 73 a 743731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 18:43:04
35.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. 5. a 4. 6. 20183734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 18:44:22
36.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 3632112Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 18:55:06
36.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 36181611Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. června 2018 18:55:52
37.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 13. 6. 20183633012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 18:57:21
38.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 5. 20183626037Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 18:59:50
38.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 5. 20183529006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 19:00:55
39.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3426017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 19:05:01
40.Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 20183431030Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. června 2018 19:06:27

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.