Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019007 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 09:31:03
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 09:33:38
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4443001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 10:46:51
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4439122Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 10:47:56
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4443010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 10:48:40
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu441012202Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti16. září 2019 10:50:01
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4433452Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 10:50:57
01.Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4429816Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 10:56:05
01.Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice44513215Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti16. září 2019 11:14:38
01.Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4435315Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 11:15:40
02.Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 44716138Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti16. září 2019 12:07:23
02.Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4423795Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 12:07:58
02.Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 44415187Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti16. září 2019 12:09:19
02.Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 44290510Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 12:09:58
03.Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 20204440004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 13:20:59
04.Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným městem České Budějovice a zápis práva hospodaření na příslušný list vlastnictví4441003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. září 2019 13:22:56
05.Informace o průběhu mezi-akcionářských jednání ve věci Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. 4238022Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 14:55:07
06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., svolaná na den 7. 10. 2019 - delegace zástupce města na valnou hromadu a návrh zástupců města do dozorčí rady společnosti4231083Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 14:59:06
07.Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky4138003Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 15:10:31
08.Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice4134007Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 15:12:02
09.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/20194138003Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 16:05:55
09.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/20194126384Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 16:06:32
09.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/20194130065Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 16:07:06
10.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kaliště na koupi přenosné motorové stříkačky TOHATSU4140001Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 16:25:59
11.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20184037003Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 16:27:59
12.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 20184034006Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 16:34:32
13.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 3. výzva4039001Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 16:52:50
14.Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“3836002Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 17:15:08
14.Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“3836002Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 17:15:47
14.Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“3835003Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 17:16:15
15.Úprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4035050Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 18:42:51
16.Rozpočtová opatření číslo 119 a 1203837001Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 18:55:03
17.Rozpočtové opatření číslo 121 - úprava rozpočtu 20193835003Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 18:55:57
18.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20193835003Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 18:59:33
19.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2019 - Výzva 23735002Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 19:02:34
20.01.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2361/1 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s.3733004Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 19:03:58
20.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1517/1 v k. ú. České Budějovice 6, Čechova ul.  3733013Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 19:11:20
20.03.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1109/2 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Sirkárny)3731042Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 19:14:01
20.04.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2662/5 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic3623058Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 19:25:16
20.05.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava3729017Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 19:38:22
20.06.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1739/3 v k. ú. České Budějovice 7, areál nemocnice3630015Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 19:56:26
20.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2184/11, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL  3633003Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 19:58:07
20.08.Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 2852/1, 2708/12 a 1713/12 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice3627072Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:04:31
20.09.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4IIb.3632013Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:21:07
20.11.Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města)3632022Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:26:28
20.12.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/111 a 2015/139 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídl. Máj)3630015Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:27:53
20.10.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4 IIb.3631023Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:29:34
20.13.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2061/633 a 2984, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. Ant. Barcala)3633012Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:30:49
20.14.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2330/10 a 2330/13, k.ú.  České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)3631014Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:32:14
20.15.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 204/9 a 204/10 v k. ú. České Budějovice 4 (zanádražní komunikace)3732032Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:33:18
20.16.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – I. část3734012Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:35:23
20.17.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – II. část3733004Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:36:06
20.18.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 4 – ul. Generála Píky - III. část3732014Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:36:45
20.19.Dispozice s majetkem města – převod pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/1 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce)37132193Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 20:46:05
20.20.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 621 a 622/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.)37115183Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval proti16. září 2019 20:51:13
20.21.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2636/3 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic36011223Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval proti16. září 2019 20:53:16
20.22.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8 v k. ú. Haklovy Dvory37014194Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval proti16. září 2019 20:54:35
20.23.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice37016156Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval proti16. září 2019 20:59:31
20.23.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice37014176Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval proti16. září 2019 21:00:05
20.23.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice3729017Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 21:00:37
20.24.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)36210123Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenZdržel se hlasování16. září 2019 21:16:07
20.25.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 62/1 za parc. č. 7 v  k. ú. Třebotovice37013231Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval proti16. září 2019 21:17:48
20.26.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 369/1 v k. ú. Staré Hodějovice za pozemky parc. č. 1372/12, 1382/1, 1387/1, 1400/1, 1403/14 v k. ú. České Budějovice 3  3707273Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval proti16. září 2019 21:22:56
20.27.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě37022132Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval proti16. září 2019 21:30:18
20.27.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě37020152Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenHlasoval proti16. září 2019 21:30:50
20.27.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě3730025Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 21:31:22
21.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3532003Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 21:59:22
22.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 6., 1., 15. a 29. 7., 19. 8., 2. a 9. 9. 20193530014Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 22:00:45
23.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3531211Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 23:04:02
23.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3533011Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro16. září 2019 23:04:36

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.