Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019009 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3939000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 09:09:31
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 39140520Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování9. prosince 2019 09:16:48
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4035041Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 09:47:34
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4039001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 09:48:14
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 41917123Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti9. prosince 2019 09:49:10
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 411014116Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování9. prosince 2019 09:49:55
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4139020Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 09:50:43
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4129453Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 09:51:42
01.Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4138003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 09:54:10
02.Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích4137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 09:55:23
03.Dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4238220Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 11:40:57
04.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.42521133Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti9. prosince 2019 14:42:31
04.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.4353512Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti9. prosince 2019 14:43:33
04.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.4323452Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti9. prosince 2019 14:44:33
04.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., pro rok 2020.4336511Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 14:47:38
05.Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. 43320101Usnesení bylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování9. prosince 2019 16:20:24
05.Odvolání jednatele společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. 43270151Usnesení bylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování9. prosince 2019 16:22:07
06.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky  č. 2/20154334036Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 16:24:39
07.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/201741292100Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 18:37:45
07.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/201740282100Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 18:38:25
07.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/20174129480Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 18:42:11
07.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/20174126681Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 18:42:49
07.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/20174128760Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 18:43:22
07.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/20174129570Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 18:44:06
08.Aktualizace zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice4035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 18:46:36
09.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro TJ DYNAMO České Budějovice, z. s., na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení k výstavbě víceúčelové sportovní haly4033241Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 19:27:03
10.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SK Mladé, z. s.4082291Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování9. prosince 2019 19:27:51
11.Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice4037012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 19:29:06
12.Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zajištění hospicové péče pro občany města České Budějovice4039001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 19:39:03
13.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4037003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 19:50:33
14.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 19:51:38
15.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4034123Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 20:47:05
15.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů40133213Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování9. prosince 2019 20:47:48
15.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů40115213Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování9. prosince 2019 20:48:26
15.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4027094Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 20:49:13
15.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4033007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 20:50:10
16.Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích4099193Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti9. prosince 2019 21:25:43
16.Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích4032017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 21:26:24
17.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20204033304Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 21:41:40
21.Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale4039001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 21:46:56
21.Návrh na drobné stavební úpravy ve sportovní hale40152131Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti9. prosince 2019 21:47:43
17.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20203425810Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 23:38:20
18.Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2021 až 20243426332Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 23:43:00
19.Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci: „Fr. Ondříčka 22, 24, 26 – zateplení a výměna střešní krytiny a doplnění zateplení obvodového pláště“3333000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro9. prosince 2019 23:45:43
20.Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice3232000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:08:29
22.01.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v rámci stavby ZTV Zahradní město 2. etapa, k. ú. České Budějovice 7, Rožnov3226024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:11:36
22.02.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků - části pozemku parc. č. 3340/123 a pozemků parc. č. 3340/125, 3340/124, 3340/165, 3341/76, 3349 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Malebná  3226015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:12:18
22.03.Dispozice s majetkem města - směna pozemku  parc. č. 567/3 a částí pozemků  parc. č. 559/7 a parc. č. 566 v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.3227014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:12:53
22.04.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/629, k. ú. České Budějovice 2 (ul. K. Chocholy, sídl. Máj)3227014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:13:26
22.05.Dispozice s majetkem města – prodej id. 6/85 pozemku parc. č. 1199/12 v k. ú. České Budějovice 4 (lokalita ul. Okružní – Světlíky)3227014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:14:01
22.06.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1871/3, k. ú. České Budějovice 3 (Nádražní, u řadových garáží)3226015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:14:36
22.07.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2620/5, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)3227014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:15:07
22.08.Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 3955, k. ú. České Budějovice 73227014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:15:41
22.09.Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Vrbné3227014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:16:13
22.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu  32312134Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. prosince 2019 00:23:01
22.11.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné32017123Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování10. prosince 2019 00:23:36
22.12.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné32013154Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. prosince 2019 00:24:10
22.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole3232000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:24:41
23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11., 18. a 25. 11. 20193230101Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:25:43
24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3231001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:27:39
25.Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3230020Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2019 00:29:12

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.