Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020014 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 09:12:18
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu332181310Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti5. října 2020 09:37:25
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4140012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 09:38:48
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3932164Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 09:39:58
01.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování44330110Usnesení bylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování5. října 2020 10:01:24
02.Dotační program na podporu sportu v roce 2020, Opatření č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001022 - HC České Budějovice, z. s.3838006Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro5. října 2020 10:04:54
03.Rozpočtové opatření 112 - úprava rozpočtu 202031280313Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování5. října 2020 10:07:51
06.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 21. září 20203636008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:10:26
04.Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2021-20253737007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:13:17
05.01.Dispozice s majetkem města ­ prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 (Ant. Barcala 1470/61, sídliště Máj ­ vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)4040004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:15:21
05.02.Dispozice s majetkem města ­ směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích ­ majetkové vypořádání pro realizaci dopravních staveb (propojení ulic Branišovská ­ Na Sádkách, severní spojka)4040004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:19:08
05.03.Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/86, č. 2015/87 a č. 2015/128 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. M. Horákové, sídliště Máj)4141003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:20:22
05.04.Dispozice s majetkem města ­ přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 6 (majetkové vypořádání v souvislosti se změnou průběhu katastrální hranice)4141003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:21:55
05.05.Dispozice s majetkem města ­ budoucí darování části pozemku parc. č. 972/2 v k. ú. České Budějovice 4 pod stavbou komunikace vybudované v rámci akce „LIDL České Budějovice ­ Rudolfovská tř. BBS“ (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí)4039014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:23:33
05.06.Dispozice s majetkem města ­ výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice - zrušení usnesení3835036Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:25:22
05.07.Dispozice s majetkem města ­ odkoupení pozemku parc. č. 320/1 v rámci stavby ZTV U Hvízdala I, k. ú. České Vrbné4139023Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:43:30
05.08.Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje pozemku parc. č. 3089/3 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.3913265Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti5. října 2020 10:44:56
07.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3737007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:46:15
08.Zpráva o činnosti územních skupin a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3535009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro5. října 2020 10:48:35

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.