Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017025

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2017025 ze dne 19. 6. 2017.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4038011+19. června. 2017 09:14:03
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40133222-19. června. 2017 09:17:15
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40290101+19. června. 2017 09:17:57
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4036004+19. června. 2017 09:19:15
1.00Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 20174231083+19. června. 2017 10:57:35
1.00Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 201742242133+19. června. 2017 10:58:17
1.00Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 201742241413+19. června. 2017 10:58:58
1.00Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 20174224738+19. června. 2017 10:59:40
2.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20164239003+19. června. 2017 11:03:25
3.00Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 3. 6. 2017 - zajištění účasti elitních běžců4129174+19. června. 2017 11:09:51
4.00Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích4130146+19. června. 2017 11:14:06
5.00Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 4137004+19. června. 2017 11:15:22
6.00Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 4139002+19. června. 2017 11:31:58
7.00Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4140001+19. června. 2017 11:33:31
8.00Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích4137004+19. června. 2017 11:34:07
10.00Změna územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v katastrálním území České Budějovice 7- ukončení procesu pořizování (tento bod bude projednán po Vystoupení občanů)3936003+19. června. 2017 14:23:35
9.00Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 - informace o průběhu zpracování3834004+19. června. 2017 15:12:18
9.00Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 - informace o průběhu zpracování38140204-19. června. 2017 15:13:38
11.00Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 28. 6. 20173629034+19. června. 2017 15:40:19
11.00Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 28. 6. 20173625038+19. června. 2017 15:40:52
11.00Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 28. 6. 20173626037+19. června. 2017 15:41:25
12.00Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo3634002+19. června. 2017 15:43:06
13.00Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice36240012+19. června. 2017 15:57:35
13.00Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice3633003+19. června. 2017 15:59:14
14.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20163633003+19. června. 2017 16:00:15
15.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"3632004+19. června. 2017 16:01:26
16.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"36210411-19. června. 2017 16:03:23
16.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3632004+19. června. 2017 16:04:04
16.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3631005+19. června. 2017 16:04:38
16.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3631005+19. června. 2017 16:05:28
16.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3632004+19. června. 2017 16:05:59
17.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"3632004+19. června. 2017 16:07:09
18.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"3631005+19. června. 2017 16:08:34
19.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2017/20183531022+19. června. 2017 17:17:15
20.00Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Staré Hodějovice3534001+19. června. 2017 17:19:05
21.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, jíž se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/20173432002+19. června. 2017 17:23:37
22.00Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-201832220010-19. června. 2017 17:26:13
23.00Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice3223009+19. června. 2017 17:28:08
24.00Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 20163226006+19. června. 2017 17:37:55
25.00Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 20163229012+19. června. 2017 17:39:27
26.00Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 20163331002+19. června. 2017 17:45:30
27.00Dodatek č. 8 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice3327015+19. června. 2017 17:47:29
28.00Fond podpory kvality bydlení - posouzení dalšího trvání3327006+19. června. 2017 17:53:00
29.00Rozpočtové opatření číslo 703326007+19. června. 2017 17:54:56
30.00Rozpočtová opatření číslo 79 až 813328005+19. června. 2017 17:56:56
31.00Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 263331002+19. června. 2017 17:58:27
32.00Majetkové dispozice3321048-19. června. 2017 18:08:10
32.00Majetkové dispozice3321048-19. června. 2017 18:08:48
32.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1152/18 a části pozemku parc. č. 1152/4 v k. ú. České Budějovice 2, Vltavské nábřeží3317079-19. června. 2017 18:18:42
32.03Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj)3329004+19. června. 2017 18:20:24
32.04Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210 a 2440/211 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková3328023+19. června. 2017 18:22:07
32.05Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic3331002+19. června. 2017 18:23:23
32.06Dispozice s majetkem města – prodeje pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice3322029-19. června. 2017 18:24:42
32.07Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2099/241 a parc. č. 2099/243 u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 23325008+19. června. 2017 18:26:03
32.08Dispozice s majetkem města - záměr budoucího přijetí daru prodloužené kanalizace na pozemku parc. č. 1454/1, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní)3308196-19. června. 2017 18:35:55
32.09Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. Hrdějovice (pozemky pod cyklostezkou směr Borek)33015144-19. června. 2017 18:40:24
32.10Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV32212144-19. června. 2017 18:51:27
32.11Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 8/24 a 8/25 v k. ú. České Budějovice 53228004+19. června. 2017 18:54:17
32.12Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Zastávky MHD Dlouhá louka, České Budějovice“, k. ú. České Budějovice 23226006+19. června. 2017 18:55:50
33.00Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3027003+19. června. 2017 18:58:52
34.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20163028002+19. června. 2017 19:00:07
35.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20163028002+19. června. 2017 19:01:16
36.00Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva pro opatření 229142103-19. června. 2017 19:20:54
37.00Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení2921017-19. června. 2017 19:33:02
38.00Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky, týkající se navýšení finančního příspěvku statutárního města České Budějovice na činnost a projekty nadace2928001+19. června. 2017 19:37:26
39.00Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 20172926003+19. června. 2017 19:39:59
40.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice2323000+19. června. 2017 19:41:28

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"