Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017027

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2017027 ze dne 18. 9. 2017.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 18.11, schválení programu 4039001+18. září. 2017 09:28:48
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 18.11, schválení programu 42260106+18. září. 2017 09:36:27
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 18.11, schválení programu 4241001+18. září. 2017 09:37:07
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 18.11, schválení programu 4237005+18. září. 2017 09:39:05
1.00Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích4242000+18. září. 2017 09:42:14
2.00Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4239003+18. září. 2017 09:43:29
3.00Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 54239003+18. září. 2017 09:46:25
4.00Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka II v katastrálním území České Budějovice 24424884+18. září. 2017 10:02:15
5.00Koncesní smlouva pro koncesní řízení pod názvem "Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"4434181+18. září. 2017 10:45:08
6.00Informativní zpráva o zápisu do mateřských škol zřizovaných městem České Budějovice pro školní rok 2017/20184439005+18. září. 2017 11:01:54
7.00Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/20184442002+18. září. 2017 11:13:42
9.00Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice mužů ve volejbalové sezóně 2016/20174338014+18. září. 2017 11:28:04
9.00Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice mužů ve volejbalové sezóně 2016/20174340012+18. září. 2017 11:28:49
11.00Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20174336007+18. září. 2017 11:32:55
12.00Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2018 až 20224334054+18. září. 2017 11:41:02
13.00Rozpočtové opatření číslo 119 - úprava rozpočtu 20174237032+18. září. 2017 11:51:01
10.00Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze před zahájením procesu SEA (tento bod bude projednán po bodu Vystoupení občanů po 13:00 hodině) 4240011+18. září. 2017 15:19:04
14.00Rozpočtové opatření číslo 1274231074+18. září. 2017 15:45:49
8.00Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4236006+18. září. 2017 15:47:37
15.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 394230147+18. září. 2017 16:18:44
15.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 394237005+18. září. 2017 16:19:47
16.00Žádost Bohemia JazzFest, o. p. s., o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně41514166-18. září. 2017 16:52:22
17.01Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 27 a 32/3 v k. ú. Haklovy Dvory4102939-18. září. 2017 16:54:30
17.02Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 64112767-18. září. 2017 16:56:14
17.03Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory v lokalitě řadových garáží4142458-18. září. 2017 16:57:45
17.04Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)41215195-18. září. 2017 17:14:19
17.04Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)41213233-18. září. 2017 17:15:26
17.04Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)41014225-18. září. 2017 17:16:00
17.04Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)4132126+18. září. 2017 17:16:38
17.05Dispozice s majetkem města – záměr směny částí pozemků parc. č. 2756/1, 2637/1, 2532/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic41611177-18. září. 2017 17:24:04
17.06Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 41280112+18. září. 2017 17:27:00
17.07Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210, 2440/211, 2440/236 a parc. č. 2440/237 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková4131046+18. září. 2017 17:33:29
17.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj) 4136005+18. září. 2017 17:34:59
17.09Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice  4128076+18. září. 2017 17:36:33
17.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2300 v k. ú. České Budějovice 3 – Čéčova č. p. 733, Pražské předměstí (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)4134115+18. září. 2017 17:38:55
17.11Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Roudné3934122+18. září. 2017 18:14:49
17.12Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné)3932007+18. září. 2017 18:21:37
17.13Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 6 - Novohradská ulice3931008+18. září. 2017 18:24:01
17.14Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby ZTV v k. ú. České Vrbné (obchodní zóna u Globusu)3932007+18. září. 2017 18:25:25
17.15Dispozice s majetkem města –  budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2367/1 v k. ú. České Budějovice 5 – „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře) stavební úpravy“3935004+18. září. 2017 18:26:47
17.16Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2300/6, parc. č. 2330/3 a parc. č. 2330/4 v k. ú.  České Budějovice 5 (hřiště, ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)3936003+18. září. 2017 18:32:53
17.17Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 2206/2, 2206/18, 2216/35  v k. ú. České Budějovice 2 - Cyklostezka Suchomelská3934005+18. září. 2017 18:34:22
17.18Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 1800/1 a 1801/1 v  k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská - změna usnesení3833005+18. září. 2017 18:35:52
17.19Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (fyzické osoby) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“3830017+18. září. 2017 18:37:30
17.20Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 2184/2 a 2184/8, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL3831007+18. září. 2017 18:39:22
17.21Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na majetkoprávní vyrovnání pro stavbu „ZTV Zavadilka u Boru, České Budějovice, 2. etapa“ v k. ú. Haklovy Dvory3835003+18. září. 2017 18:41:54
17.22Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV Stará cesta a U Pramene v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)3836002+18. září. 2017 18:44:08
17.23Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s ČR-ÚZSVM v k. ú. České Budějovice 5 a 63834004+18. září. 2017 18:45:41
17.24Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2, 4 a 73834004+18. září. 2017 18:47:22
17.25Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku v ulici Na Děkanských polích v k. ú. České Budějovice 73835003+18. září. 2017 18:48:43
17.26Dispozice s majetkem města -  uzavření " Dohody o předání stavby" v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1."3833005+18. září. 2017 18:49:58
17.27Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města České Budějovice – zrušení usnesení  3834004+18. září. 2017 18:51:29
17.28Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 237211204-18. září. 2017 19:07:24
18.00Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 - 2. výzva3731006+18. září. 2017 19:09:23
19.00Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 20173734003+18. září. 2017 19:11:20
20.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 20163736001+18. září. 2017 19:13:08
21.00Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice3734003+18. září. 2017 19:15:57
22.00Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu ve městě České Budějovice3833041+18. září. 2017 19:32:59
23.00Návrh dalšího řešení podpory vrcholového sportu (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích3830062+18. září. 2017 19:51:06
24.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. června, 17. a 31. července, 14. a 28. srpna, 4. září 20173831007+18. září. 2017 19:52:58
25.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3835003+18. září. 2017 19:58:32
26.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 13. 9. 20173838000+18. září. 2017 19:59:46
27.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017, 7. 6. 2017 a 6. 9. 20173834013+18. září. 2017 20:06:24
27.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017, 7. 6. 2017 a 6. 9. 20173827038+18. září. 2017 20:06:48
28.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3729008+18. září. 2017 20:32:02

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"