Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018031

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2018031 ze dne 19. 3. 2018.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3838000+19. března. 2018 09:09:20
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 38213122-19. března. 2018 09:11:10
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3832051+19. března. 2018 09:11:56
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 39122232-19. března. 2018 09:34:13
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 39151185-19. března. 2018 09:34:46
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3924168+19. března. 2018 09:35:24
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3936003+19. března. 2018 09:36:46
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3938001+19. března. 2018 09:37:37
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3930009+19. března. 2018 09:38:47
01.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 20184036013+19. března. 2018 09:44:34
02.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20184241001+19. března. 2018 09:53:10
03.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20184236006+19. března. 2018 09:59:12
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích42154185-19. března. 2018 10:11:46
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích42173184-19. března. 2018 10:32:47
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích4235016+19. března. 2018 10:33:53
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích4240002+19. března. 2018 10:35:26
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích4226592+19. března. 2018 10:36:03
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích4240002+19. března. 2018 10:36:44
05.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích4233036+19. března. 2018 10:39:21
06.Pořízení územního plánu České Budějovice4240002+19. března. 2018 11:14:51
07.Záměr vypsání veřejné zakázky na nový územní plán České Budějovice4239003+19. března. 2018 11:15:55
08.Návrh pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování4234017+19. března. 2018 11:24:46
09.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo4240002+19. března. 2018 11:29:20
10.Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice4239003+19. března. 2018 11:34:15
11.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"4237005+19. března. 2018 11:35:41
12.Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., za reprezentaci města v Champions league a Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2017/20184239003+19. března. 2018 11:41:17
13.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje4230093+19. března. 2018 11:48:13
14.Poskytnutí investiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol České Budějovice4240002+19. března. 2018 12:02:03
15.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20174237005+19. března. 2018 12:03:58
16.Rozpočtové opatření číslo 204235007+19. března. 2018 12:05:49
17.Rozpočtové opatření číslo 21 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20184231182+19. března. 2018 12:17:29
34.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)4139002+19. března. 2018 14:18:18
18.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 74126069+19. března. 2018 16:18:18
19.01.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Kaštanová410131810-19. března. 2018 16:20:13
19.02.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné4135006+19. března. 2018 16:22:53
19.03.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby obytného komplexu v lokalitě „Luční jez“, k. ú. České Budějovice 23830026+19. března. 2018 17:18:10
19.04.Dispozice s majetkem města - přijetí daru - pozemku parc. č. 2782/4 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice3829009+19. března. 2018 17:19:33
19.05.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 4, 5, 6 a Třebotovice  3829009+19. března. 2018 17:20:41
19.06.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 71/4 za část pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. České Budějovice 7  3830008+19. března. 2018 17:22:25
19.07.Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků  parc. č. 569, parc. č. 568, parc. č. 567, v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.3831007+19. března. 2018 17:23:28
19.08.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.)38190127-19. března. 2018 17:34:11
19.09.Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 139/92 v k. ú. České Budějovice 3 - majetkové vypořádání (ul. Opatovická)3831007+19. března. 2018 17:35:33
19.10.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o odkoupení staveb a směně pozemků,  ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.3830008+19. března. 2018 17:36:45
19.11.Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru stavby prodloužení kanalizačního řadu v k. ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel pro převod ZTV“ (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)3831007+19. března. 2018 17:39:02
19.12.Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí dokončených stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/20 České Budějovice, severní spojka“3833005+19. března. 2018 17:42:11
20.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 20173831007+19. března. 2018 17:44:18
21.Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-20183831007+19. března. 2018 17:45:26
22.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 20183827056+19. března. 2018 17:46:52
23.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 20173835003+19. března. 2018 17:47:55
24.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 20173835003+19. března. 2018 17:49:15
25.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 20173836002+19. března. 2018 17:50:24
26.Integrovaný plán rozvoje území - informace o realizaci, změna strategie3837001+19. března. 2018 18:14:15
27.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. 2., 5. a 9. 3. 20183836002+19. března. 2018 18:15:16
28.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3736001+19. března. 2018 18:25:39
29.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017, 6. 2. 2018 a 14. 3. 20183736001+19. března. 2018 18:27:56
30.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 2. 2018         3633003+19. března. 2018 18:30:49
31.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3524245+19. března. 2018 18:44:00
32.Revokace -usnesení ZM č. 269/20173533002+19. března. 2018 19:06:34

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"