Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018032

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2018032 ze dne 14. 5. 2018.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4140001+14. května. 2018 09:09:22
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4136122+14. května. 2018 09:13:10
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4237104+14. května. 2018 09:14:01
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44108197-14. května. 2018 10:07:36
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44134243-14. května. 2018 10:08:28
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44148175-14. května. 2018 10:09:31
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44133199-14. května. 2018 10:10:16
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44142226-14. května. 2018 10:11:04
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44260162+14. května. 2018 10:11:42
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4432075+14. května. 2018 10:12:26
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4435036+14. května. 2018 10:14:49
01.Obecně  závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice4432183+14. května. 2018 10:23:19
02.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4438015+14. května. 2018 10:24:34
03.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4440004+14. května. 2018 10:26:17
04.Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 2. 6. 2018 - podpora evropské atletiky - projekt "EuroHeroes"44271610+14. května. 2018 10:34:17
05.Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů44310211+14. května. 2018 10:42:49
06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4444000+14. května. 2018 10:55:36
06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4434181+14. května. 2018 10:56:12
06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4433092+14. května. 2018 10:56:54
07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 30. 5. 20184441003+14. května. 2018 11:53:43
07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 30. 5. 20184433074+14. května. 2018 11:54:15
07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 30. 5. 20184432084+14. května. 2018 11:54:46
08.Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.4433083+14. května. 2018 11:57:18
09.Záměr financování na akci "Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie" - koncesní řízení4439005+14. května. 2018 12:11:18
36.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)441921112-14. května. 2018 13:48:13
36.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)44192716-14. května. 2018 13:49:01
09.Záměr financování na akci "Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie" - koncesní řízení4234044+14. května. 2018 16:11:11
09.Záměr financování na akci "Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie" - koncesní řízení41290111+14. května. 2018 16:13:29
10.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - změna usnesení4131019+14. května. 2018 16:15:43
11.Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice4033007+14. května. 2018 16:17:00
12.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20174033007+14. května. 2018 16:18:08
13.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20184033007+14. května. 2018 16:19:22
14.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"4036004+14. května. 2018 16:20:46
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3928074+14. května. 2018 16:36:52
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3933015+14. května. 2018 16:37:55
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3934005+14. května. 2018 16:38:50
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3934005+14. května. 2018 16:39:26
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"3932007+14. května. 2018 16:40:41
17.Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"3934005+14. května. 2018 16:42:28
18.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"3937002+14. května. 2018 16:47:54
19.„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí části smluvní pokuty39212187-14. května. 2018 16:50:53
20.Rozpočtové opatření číslo 47 a 483831052+14. května. 2018 17:35:08
20.Rozpočtové opatření číslo 47 a 483835003+14. května. 2018 17:35:52
20.Rozpočtové opatření číslo 47 a 483835003+14. května. 2018 17:36:28
21.01.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné - výsledek výběrového řízení3729116+14. května. 2018 17:38:31
21.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží3727523+14. května. 2018 17:39:46
21.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2637/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic3733013+14. května. 2018 17:43:00
21.04.Dispozice s majetkem města –  prodej pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů3725057+14. května. 2018 17:48:28
21.05.Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/965, 2061/964, 2061/928 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná)3724157+14. května. 2018 17:51:38
21.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1254 v k. ú. České Budějovice 3 (ulice Horní, u hřbitova sv. Otýlie)3725093+14. května. 2018 17:54:15
21.07.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2705 v k. ú. České Budějovice 6 - změna usnesení3735002+14. května. 2018 17:55:36
21.08.Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí id. 5/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4 - dopravní stavba "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1."3734003+14. května. 2018 17:56:53
21.09.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.)3732014+14. května. 2018 18:04:58
21.10.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV „Mladé – Nad potokem III“, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Novohradská – Ke Špačkům)3732005+14. května. 2018 18:09:46
21.11.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavbu ZTV, na části pozemku parc. č. 3355/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Budivojova)3734003+14. května. 2018 18:11:07
21.12.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavby ZTV, na části pozemku parc. č. 3960 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jaroslava Haška)3732005+14. května. 2018 18:12:28
21.13.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  na odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV „BD Čechova na p. č. 1513/8, 1513/9, 1513/10, 1516, 1514, k.ú. České Budějovice 6“, ul. Čechova3733004+14. května. 2018 18:16:40
21.14.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1809/7, 1809/10, 1809/11, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1809/16, 1809/18, 1809/19, 1809/41 v k. ú. České Budějovice 2, Stromovka37020134-14. května. 2018 18:18:22
21.15.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/2 v k. ú. České Budějovice 2 (pod pergolou u restaurace) – ul. V. Talicha, sídliště Šumava3702296-14. května. 2018 18:19:53
21.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 265/1 v katastrálním území Třebín3702584-14. května. 2018 18:21:31
21.17.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 488/1 v k. ú. Roudné3702881-14. května. 2018 18:23:49
22.Žádost o prominutí smluvních úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostoru sloužícího podnikání3729134+14. května. 2018 18:30:41
23.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 20173730007+14. května. 2018 18:32:06
24.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 201837260011+14. května. 2018 18:33:51
25.Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 20183730007+14. května. 2018 18:35:41
26.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 1. výzva3728009+14. května. 2018 18:37:24
27.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 2. výzva3729008+14. května. 2018 18:38:36
28.Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 20183731006+14. května. 2018 18:39:50
29.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. 3., 16., 17. a 30. 4. 20183734003+14. května. 2018 18:42:52
30.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3729008+14. května. 2018 18:44:54
31.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 5. 20183729008+14. května. 2018 18:46:04
32.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 3. 2018 a ze dne 4. 4. 20183628008+14. května. 2018 18:50:53
33.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3526054+14. května. 2018 18:57:32
34.Informativní zpráva - provoz linky MHD č. 24 v souvislosti s rozhodnutím soudu3530005+14. května. 2018 19:10:57

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"