Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018001

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2018001 ze dne 15. 11. 2018.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
1.00Schválení programu zasedání4545000+15. listopadu. 2018 10:08:33
1.00Schválení programu zasedání4545000+15. listopadu. 2018 10:09:46
1.00Schválení programu zasedání4545000+15. listopadu. 2018 10:11:24
1.00Schválení programu zasedání4545000+15. listopadu. 2018 10:12:25
3.00Stanovení počtu členů Rady města České Budějovice4545000+15. listopadu. 2018 10:15:32
4.00Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města45321300+15. listopadu. 2018 11:03:51
4.00Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města45271710+15. listopadu. 2018 11:08:13
4.00Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města4536630+15. listopadu. 2018 11:09:23
5.00Volba primátora4535064+15. listopadu. 2018 11:20:37
5.00Volba primátora45321300+15. listopadu. 2018 11:39:44
6.00Volba náměstků primátora4531932+15. listopadu. 2018 11:43:49
6.00Volba náměstků primátora45301230+15. listopadu. 2018 12:06:03
6.00Volba náměstků primátora44301220+15. listopadu. 2018 12:39:15
6.00Volba náměstků primátora4531932+15. listopadu. 2018 13:06:54
6.00Volba náměstků primátora4532832+15. listopadu. 2018 13:29:39
6.00Volba náměstků primátora45291420+15. listopadu. 2018 13:54:34
7.00Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města44330101+15. listopadu. 2018 15:00:46
8.00Volba neuvolněných členů rady města4429690+15. listopadu. 2018 15:01:55
8.00Volba neuvolněných členů rady města4429870+15. listopadu. 2018 15:04:37
9.00Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci4432660+15. listopadu. 2018 15:17:55
10.00Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4343000+15. listopadu. 2018 16:21:04
10.00Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4343000+15. listopadu. 2018 16:21:51
10.00Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů43169153-15. listopadu. 2018 16:34:51
10.00Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4333640+15. listopadu. 2018 16:35:51
10.00Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4333280+15. listopadu. 2018 16:38:37
10.00Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4341011+15. listopadu. 2018 16:41:29
10.00Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4232640+15. listopadu. 2018 16:45:12
11.00Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů42320100+15. listopadu. 2018 16:55:01
12.00Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice4242000+15. listopadu. 2018 16:57:20

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"