Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020011

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2020011 ze dne 18. 5. 2020.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4141000+18. května. 2020 09:06:23
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43290140+18. května. 2020 10:10:21
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4239031+18. května. 2020 10:11:02
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43190240-18. května. 2020 10:11:39
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43117250-18. května. 2020 10:12:16
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu41180232-18. května. 2020 10:12:55
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4239031+18. května. 2020 10:13:36
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4136052+18. května. 2020 10:14:36
01.Dohoda o pracovní činnosti pro člena Zastupitelstva města České Budějovice4241011+18. května. 2020 10:17:15
02.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje3939004+18. května. 2020 10:20:23
03.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny4137042+18. května. 2020 10:40:55
03.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny39130264-18. května. 2020 10:41:41
03.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny4140012+18. května. 2020 10:42:26
04.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO"4334270+18. května. 2020 11:44:50
04.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace akce s názvem "ART SALON PIANO"4341020+18. května. 2020 11:45:20
05.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 20204242001+18. května. 2020 11:47:51
06.Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020, opatření č. 14141002+18. května. 2020 11:51:14
07.Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.4141002+18. května. 2020 12:08:07
08.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice4040003+18. května. 2020 12:10:38
09.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20204141002+18. května. 2020 12:17:11
10.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní turistiky "Lodě na vltavské vodě"4028573+18. května. 2020 13:27:30
11.Podpis Memoranda o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie42284101+18. května. 2020 14:27:13
12.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 202043303100+18. května. 2020 14:28:17
13.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2020/20214034153+18. května. 2020 14:43:53
14.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 20203630067+18. května. 2020 14:50:30
15.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.3933154+18. května. 2020 14:52:21
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"3838005+18. května. 2020 14:56:17
17.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"4030193+18. května. 2020 15:16:01
17.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"4031183+18. května. 2020 15:16:37
17.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"4137132+18. května. 2020 15:17:13
17.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"4140012+18. května. 2020 15:17:51
18.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"3838005+18. května. 2020 15:19:10
19.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"3838005+18. května. 2020 15:21:38
20.Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"3837015+18. května. 2020 15:23:10
21.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"3737006+18. května. 2020 15:24:37
22.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 - Opatření č. 7: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"3535008+18. května. 2020 15:31:03
23.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20203939004+18. května. 2020 15:33:11
24.Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 20203939004+18. května. 2020 15:35:02
25.Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice4040003+18. května. 2020 15:59:52
26.Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 20203939004+18. května. 2020 16:20:18
27.Žádost o dotaci na akci „Revitalizace a rekonstrukce části bývalých kasáren Jana Žižky v Českých Budějovicích“4036043+18. května. 2020 16:54:24
28.Záměry vypsání veřejných zakázek následujících investičních akcí: "Víceúčelové domy se sociálním, dostupným a nájemným bydlením v lokalitě 4 Dvory" a "Parkovací dům - ulice Volejbalistů, České Budějovice"4342010+18. května. 2020 17:03:32
30.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích4140012+18. května. 2020 17:06:44
31.Rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2020421711141-18. května. 2020 18:06:34
31.Rozpočtové opatření číslo 29 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 202041262132+18. května. 2020 18:07:15
32.Rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 573532305+18. května. 2020 18:12:21
32.Rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 573737003+18. května. 2020 18:12:50
32.Rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 573737003+18. května. 2020 18:13:18
32.Rozpočtová opatření číslo 33, 34 a 573636004+18. května. 2020 18:13:51
33.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 20203737002+18. května. 2020 18:17:13
34.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20203737002+18. května. 2020 18:18:54
35.01.Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice3636003+18. května. 2020 18:22:01
35.02.Dispozice s majetkem města ­ prodej pozemku parc. č. 2755/20 v k. ú. Třebotovice3535004+18. května. 2020 18:23:58
35.03.Dispozice s majetkem města ­ prodej pozemku pod stavbou parc. č. st. 110/6 a záměr prodeje části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice3737002+18. května. 2020 18:27:54
35.04.Dispozice s majetkem města ­ prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova3017497-18. května. 2020 18:45:14
35.05.Dispozice s majetkem města ­ prodej 2 částí pozemku parc. č. 2875/1 v k. ú. České Budějovice 3 (lokalita Jiráskovo nábřeží ­ park „BosoNoha“)3327423+18. května. 2020 19:37:11
35.06.Dispozice s majetkem města ­ odkoupení části pozemku parc. č. 425/4 v k. ú. České Budějovice 6, Senovážné náměstí u Metropolu3535001+18. května. 2020 19:38:27
35.07.Dispozice s majetkem města ­ odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická3535001+18. května. 2020 19:39:32
35.08.Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí (přijetí daru) části pozemků parc. č. 4159/1, 4159/12 a 1874/22 v k.ú. České Budějovice 3 (křižovatka ulic Nádražní ­ Gen. Píky)3535001+18. května. 2020 19:41:03
35.09.Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2042/1, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží)3633030+18. května. 2020 19:57:18
35.10.Dispozice s majetkem města ­ přijetí daru části pozemku parc.č. 1781/6 v k. ú. České Budějovice 4 od společnosti STAVMAT STAVEBNINY a. s. (Suché Vrbné, lokalita ul. Vrbenská)3434002+18. května. 2020 20:09:33
35.11.Dispozice s majetkem města ­ budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská)3434002+18. května. 2020 20:11:47
35.12.Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stavbou čp. 1556, sídliště Máj)34123102-18. května. 2020 20:13:45
35.13.Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje části pozemku parc. č. 2502/38 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Lužní33013203-18. května. 2020 20:15:07
35.14.Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. J. Opletala, sídl. Šumava)32020124-18. května. 2020 20:20:47
35.15.Dispozice s majetkem města ­ záměr odkoupení pozemků parc. č. 298/1, 300/1 a 301/4 v k. ú. České Vrbné (lokalita Vrbenské rybníky)32014184-18. května. 2020 20:22:45
35.16.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 70/1 v k. ú. Haklovy Dvory3307263-18. května. 2020 20:24:54
35.17.Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 327/8 a 350/2 za část pozemku parc. č. 327/1 v k. ú. Haklovy Dvory33019143-18. května. 2020 20:26:14
36.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 18. 2., 2., 9. a 16. 3., 6., 20. a 24. 4., 4. 5., 14. 5. 20203131002+18. května. 2020 21:30:27

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"