Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021018

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2021018 ze dne 8. 2. 2021.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4141000+8. února. 2021 09:11:58
0.00Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu41261143+8. února. 2021 09:39:44
0.00Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu39110286-8. února. 2021 09:42:30
0.00Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4541040+8. února. 2021 09:43:43
0.00Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4443011+8. února. 2021 09:44:25
0.00Složení slibu Jaroslava Hansala, náhradníka za MUDr. Lukáše Mareše, zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4337062+8. února. 2021 09:45:22
1.00Zrušení Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice40621134-8. února. 2021 10:56:12
1.00Zrušení Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice4031364+8. února. 2021 10:56:43
1.00Zrušení Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice4234082+8. února. 2021 11:02:22
2.00Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4141003+8. února. 2021 11:03:47
2.00Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4242002+8. února. 2021 11:04:48
3.00Dohoda o provedení práce pro člena Zastupitelstva města České Budějovice3931085+8. února. 2021 11:34:58
4.00Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na roky 2020 a 2021 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4141003+8. února. 2021 11:37:14
5.00Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny4343001+8. února. 2021 11:39:35
6.00Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace4141003+8. února. 2021 11:41:07
7.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4343001+8. února. 2021 11:45:03
8.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4242002+8. února. 2021 11:45:35
9.00Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice4343001+8. února. 2021 11:46:05
10.00Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“4438060+8. února. 2021 12:01:55
11.00Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 20204141003+8. února. 2021 12:09:30
12.00Zpráva o realizaci a změna strategie IPRÚ 2014 -2020, informace o přípravě ITI 2021- 20273939005+8. února. 2021 12:19:21
13.00Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 20213636007+8. února. 2021 13:08:25
14.00Rozpočtová opatření číslo 12 až 143928744+8. února. 2021 13:42:31
14.00Rozpočtová opatření číslo 12 až 143833055+8. února. 2021 13:43:27
15.00Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID - 19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti ­ IV. čtvrtletí 20203838005+8. února. 2021 13:52:07
16.02Dispozice s majetkem města - odkoupení stavby bez čp/č. ev. na pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - Pražská třída4032441+8. února. 2021 14:36:12
16.03Dispozice s majetkem města ­ zrušení usnesení - převod pozemků pro cyklostezku podél řeky Malše, k. ú. České Budějovice 73535005+8. února. 2021 14:37:36
16.04Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje části pozemku parc. č. 2037/1 v k. ú. České Budějovice 237124213-8. února. 2021 14:41:14
16.05Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje části pozemku parc. č. 241/8 v k. ú. Staré Hodějovice38112252-8. února. 2021 14:43:11
16.06Dispozice s majetkem města ­ záměr prodeje pozemku parc. č. 685/1 v k. ú. Lhotka u Třebče, rybník Lhoták37025123-8. února. 2021 14:45:16
16.07Dispozice s majetkem města ­ odkoupení části pozemku parc. č. 2015/1, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)37023143-8. února. 2021 14:48:35
17.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 14. prosince 2020, 11. a 25. ledna 20213535005+8. února. 2021 15:09:16
18.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3434005+8. února. 2021 15:10:18
19.00Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice3636003+8. února. 2021 15:16:32

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"