Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021021

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2021021 ze dne 14. 6. 2021.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4038002+14. června. 2021 09:04:22
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4040000+14. června. 2021 09:05:49
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4031270+14. června. 2021 09:07:28
1.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20204334081+14. června. 2021 09:12:22
2.00Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4340111+14. června. 2021 09:25:04
3.00Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4339013+14. června. 2021 09:25:39
4.00Volba člena Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště4338041+14. června. 2021 09:26:49
4.00Volba člena Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště4339040+14. června. 2021 09:33:41
5.00Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Jihočeský jazzový festival; 1/2 Maraton České Budějovice; Night Run a Avon běh České Budějovice4337051+14. června. 2021 09:38:39
6.00Záměr vypsání veřejné zakázky na "Reklamní a propagační služby pro statutární město České Budějovice"4330913+14. června. 2021 10:13:00
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44342001+14. června. 2021 10:18:58
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44340003+14. června. 2021 10:19:34
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44340003+14. června. 2021 10:20:19
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44339004+14. června. 2021 10:20:46
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44340003+14. června. 2021 10:21:15
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44339004+14. června. 2021 10:21:42
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44337033+14. června. 2021 10:22:14
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44336043+14. června. 2021 10:22:41
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44335044+14. června. 2021 10:23:08
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44336043+14. června. 2021 10:24:02
7.00Změna č. 91 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.2.4. Otýlie a 3.2.1. Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 44342001+14. června. 2021 10:24:40
8.00Změna č. 92 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v k. ú. Třebotovice4338005+14. června. 2021 10:26:30
8.00Změna č. 92 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v k. ú. Třebotovice4335008+14. června. 2021 10:27:00
8.00Změna č. 92 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v k. ú. Třebotovice4337006+14. června. 2021 10:27:26
8.00Změna č. 92 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v k. ú. Třebotovice4339004+14. června. 2021 10:27:53
9.00Změna č. 93 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV v k. ú. České Budějovice 24342001+14. června. 2021 10:32:06
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 64227096+14. června. 2021 11:01:40
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643300103+14. června. 2021 11:02:14
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643280105+14. června. 2021 11:02:40
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643290113+14. června. 2021 11:03:05
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643300103+14. června. 2021 11:03:33
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 64330094+14. června. 2021 11:04:00
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643290113+14. června. 2021 11:04:26
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643280105+14. června. 2021 11:04:53
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643280114+14. června. 2021 11:05:19
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643280114+14. června. 2021 11:05:46
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643290113+14. června. 2021 11:06:15
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643290113+14. června. 2021 11:06:42
10.00Změna č. 94 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v k. ú. České Budějovice 643290113+14. června. 2021 11:07:13
11.00Změna č. 95 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v k. ú. České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování4331075+14. června. 2021 11:10:39
11.00Změna č. 95 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v k. ú. České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování4330085+14. června. 2021 11:11:10
11.00Změna č. 95 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v k. ú. České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování4328096+14. června. 2021 11:11:38
11.00Změna č. 95 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada I v k. ú. České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování4330094+14. června. 2021 11:12:10
12.00Pravidla programu pro poskytování dotací města České Budějovice na podporu kultury – víceletá dotační podpora v roce 2022 – 20234341002+14. června. 2021 11:28:48
13.00Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2021, opatření č. 1, opatření č. 2, opatření č. 34338005+14. června. 2021 11:36:56
14.00Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce "Oprava střech objektu Sportovní haly České Budějovice"43310102+14. června. 2021 11:50:26
15.00Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Pohřebního ústavu města České Budějovice, příspěvkové organizace4339004+14. června. 2021 11:52:10
16.00Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace4339004+14. června. 2021 11:53:09
17.00Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění organizace festivalu vodní turistiky "Lodě na vltavské vodě"4332623+14. června. 2021 11:59:35
18.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20204340003+14. června. 2021 12:01:16
19.00Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z. s., na úhradu nákladů pro oddíl Stolního tenisu43020203-14. června. 2021 12:03:23
20.00Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro FBC Štíři České Budějovice, z. s., na vybudování dětského hřiště4339004+14. června. 2021 12:08:46
21.00Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků na rok 20214341002+14. června. 2021 12:15:51
22.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4238004+14. června. 2021 13:06:25
23.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4238004+14. června. 2021 13:07:09
24.00Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice4238004+14. června. 2021 13:07:50
25.00Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku4335035+14. června. 2021 13:16:29
26.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2021 - 1. výzva4340012+14. června. 2021 13:34:54
27.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místních poplatcích4340003+14. června. 2021 13:37:23
28.00Dodatek č. 12 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice4340003+14. června. 2021 13:38:58
29.00Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice za rok 20204339013+14. června. 2021 13:42:03
30.00Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 20204336043+14. června. 2021 13:59:03
31.00Rozpočtová opatření číslo 69 až 714336007+14. června. 2021 14:02:18
32.00Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 174335035+14. června. 2021 14:04:20
33.00Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Rozšíření kamerového dohledového systému města České Budějovice"4329365+14. června. 2021 14:11:38
34.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 20204336007+14. června. 2021 14:13:15
35.01Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory 4334009+14. června. 2021 14:14:26
35.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 3453/5 a parc. č. 3453/7 v k. ú. České Budějovice 7, Děkanská pole4334009+14. června. 2021 14:15:50
35.03Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2671/69 v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice43270106+14. června. 2021 14:26:43
35.04Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/6 v k. ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům U Šafránku, ul. U Sirkárny, parc. č. 375/6, k. ú. Č.B.4, České Budějovice“ (ul. U Sirkárny)4337006+14. června. 2021 14:29:12
35.05Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4 v rámci stavby „Bytový dům Sirkárna s administrativními prostory a provozovnou parc. č. 375/5 v k. ú. České Budějovice 4“ (ul. U Sirkárny)4337006+14. června. 2021 14:29:47
35.06Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 1384/3 a č. 1387/6, k. ú.  České Budějovice 3 (ul. Horní)43122209-14. června. 2021 14:32:38
35.07Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2672/24 a parc. č. 2673/2 za část pozemku parc. č. 2673/3, vše v k. ú. Třebotovice4335008+14. června. 2021 14:46:09
35.08Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné4336007+14. června. 2021 14:47:25
35.09Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích  4339022+14. června. 2021 14:53:50
35.10Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemků parc. č. 3949/1, 3931/3, 3720/2 a parc. č. 3949/3, pod stavbou chodníků a komunikace, k. ú. České Budějovice 7, ul. Plavská  4341002+14. června. 2021 14:54:57
35.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská)4335044+14. června. 2021 15:29:45
35.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská)4337024+14. června. 2021 15:30:16
35.12Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2992 s objektem čp. 1077, k. ú. České Budějovice 2 (J. Plachty 1077/38 – Klub seniorů)4303544-14. června. 2021 15:32:07
35.13Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2014/47 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídliště Máj)43017206-14. června. 2021 15:35:30
35.14Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3355/11 v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice4303238-14. června. 2021 15:36:34
35.15Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 2757 v k. ú. České Budějovice 2 (provozovna) – sídliště Máj4303076-14. června. 2021 15:38:36
35.16Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 419 za část pozemku parc. č. 454 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Dukelská4302986-14. června. 2021 15:40:35
36.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4336007+14. června. 2021 15:46:57
37.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. května 2021 a 31. května 20214340003+14. června. 2021 15:49:29
38.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 31. 3. 20214340003+14. června. 2021 15:52:39
38.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 31. 3. 20214340003+14. června. 2021 15:53:11
38.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 31. 3. 20214391294-14. června. 2021 15:53:44
38.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 31. 3. 20214340003+14. června. 2021 15:54:18
39.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 20214339004+14. června. 2021 15:55:12

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"