Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021024

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2021024 ze dne 1. 11. 2021.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000+1. listopadu. 2021 09:14:11
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000+1. listopadu. 2021 09:15:26
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4542021+1. listopadu. 2021 09:34:18
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu45184221-1. listopadu. 2021 09:34:58
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4544010+1. listopadu. 2021 09:36:20
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu451218114-1. listopadu. 2021 09:37:48
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4534092+1. listopadu. 2021 09:38:20
1.00Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4537413+1. listopadu. 2021 09:40:55
1.00Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice45310122+1. listopadu. 2021 09:44:46
2.00Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.45191214-1. listopadu. 2021 11:27:22
2.00Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.4523994+1. listopadu. 2021 11:27:50
2.00Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.4545000+1. listopadu. 2021 11:28:55
2.00Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.45261162+1. listopadu. 2021 11:29:26
3.00Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích4542003+1. listopadu. 2021 11:31:00
4.00Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích 4542003+1. listopadu. 2021 11:32:02
5.00Změna č. 97 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 34541004+1. listopadu. 2021 11:36:52
6.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/201944811214-1. listopadu. 2021 12:18:04
6.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/20194455313-1. listopadu. 2021 12:18:41
6.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/20194434082+1. listopadu. 2021 12:19:13
7.00Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  4237005+1. listopadu. 2021 13:13:19
8.00Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, příspěvkové organizace4238004+1. listopadu. 2021 13:14:29
9.00Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města České Budějovice, příspěvkové organizace4239003+1. listopadu. 2021 13:16:20
10.00Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“ – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zastoupení a spolupráci, dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o poskytnutí podpory malého rozsahu4240002+1. listopadu. 2021 13:19:58
11.00Záměr vypsání veřejných zakázek na investiční akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích"4139002+1. listopadu. 2021 14:03:51
12.00Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích4136014+1. listopadu. 2021 14:10:22
13.01Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 753/1, parc. č. 751/1, parc. č. 747/19 a parc. č. 749/4, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Vodní)41250133+1. listopadu. 2021 14:19:24
13.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2658/3 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ke Studánce, Nové Hodějovice)4139002+1. listopadu. 2021 14:21:08
13.03Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2143/1 a 4728/1 v k. ú. České Budějovice 3 (U Voříškova dvora)4138012+1. listopadu. 2021 14:24:22
13.04Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2702/2, k. ú.  České Budějovice 3 (ul. Klaricova)41290111+1. listopadu. 2021 14:28:28
13.05Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 755/1, k. ú. Třebotovice4139002+1. listopadu. 2021 14:29:32
13.06Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1527/2, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Křižíkova)4138003+1. listopadu. 2021 14:30:25
13.07Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2014/89, 2014/90, 2014/91, 2014/92 a 2014/141, vše k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj – ul. M. Horákové)4139002+1. listopadu. 2021 14:31:19
13.08Dispozice s majetkem města – záměr převodu části pozemku parc. č. 62/5, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (u knihovny)  4139002+1. listopadu. 2021 14:32:34
13.09Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)4103911-1. listopadu. 2021 14:43:27
13.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 22/1 a 74 v k. ú. České Budějovice 7, Mánesova4103272-1. listopadu. 2021 14:44:37
13.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127/1 v k. ú. Třebín, Třebínský rybník4103533-1. listopadu. 2021 14:46:11
13.12Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, Rybák – sídliště Vltava x Mladé4103191-1. listopadu. 2021 15:00:42
13.12Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, Rybák – sídliště Vltava x Mladé41017816-1. listopadu. 2021 15:01:14
13.12Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, Rybák – sídliště Vltava x Mladé41029102-1. listopadu. 2021 15:01:55
13.12Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, Rybák – sídliště Vltava x Mladé40019813-1. listopadu. 2021 15:18:39
14.00Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice4039001+1. listopadu. 2021 15:20:56
15.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4039001+1. listopadu. 2021 15:28:49
16.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 20. a 30. září, 4., 11., 14., 18. a 25. října 20213635001+1. listopadu. 2021 16:36:01

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"