Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021025

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2021025 ze dne 6. 12. 2021.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3737000+6. prosince. 2021 09:09:10
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3735002+6. prosince. 2021 09:11:35
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3735002+6. prosince. 2021 09:12:11
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu40181201-6. prosince. 2021 09:42:43
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4039001+6. prosince. 2021 09:43:27
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu40121873-6. prosince. 2021 09:45:15
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4031054+6. prosince. 2021 09:45:57
1.00Změna počtu uvolněných členů rady města pro výkon funkce 4133071+6. prosince. 2021 10:09:28
2.00Změna č. 96 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálních územích České Budějovice 2 a České Vrbné4138003+6. prosince. 2021 10:11:14
3.00Zastavení pořizování Územního plánu České Budějovice4135006+6. prosince. 2021 10:17:14
3.00Zastavení pořizování Územního plánu České Budějovice4119976-6. prosince. 2021 12:10:48
3.00Zastavení pořizování Územního plánu České Budějovice4028741+6. prosince. 2021 13:22:18
4.00Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  č. 2020002220 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2021"4034303+6. prosince. 2021 13:24:39
5.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury - 2022 - 202340140251-6. prosince. 2021 14:32:44
5.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury - 2022 - 20234040000+6. prosince. 2021 14:35:40
5.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury - 2022 - 20234033070+6. prosince. 2021 14:36:29
5.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury - 2022 - 20234034042+6. prosince. 2021 14:37:07
5.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury - 2022 - 20234037003+6. prosince. 2021 14:37:35
6.00Ocenění talentů v oblasti kultury v roce 20214036004+6. prosince. 2021 14:40:33
7.00Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 20180018184038002+6. prosince. 2021 15:08:36
7.00Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 20180018184038002+6. prosince. 2021 15:13:55
8.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4037003+6. prosince. 2021 15:15:52
9.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4035005+6. prosince. 2021 15:16:58
10.00Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku4039001+6. prosince. 2021 15:20:05
11.00Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Autis Centrum, o. p. s.4037012+6. prosince. 2021 15:23:42
12.00Záměr vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích"40223123-6. prosince. 2021 16:04:06
12.00Záměr vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích"4027427+6. prosince. 2021 16:25:07
12.00Záměr vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích"40246100+6. prosince. 2021 16:26:04
13.00Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb" a  "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa"4036031+6. prosince. 2021 16:30:28
14.00Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20223824851+6. prosince. 2021 18:28:50
15.00Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2023 až 20253725462+6. prosince. 2021 18:45:43
16.00Rozpočtová opatření číslo 199 až 2013533002+6. prosince. 2021 18:47:34
17.00Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3533002+6. prosince. 2021 18:49:35
18.01Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Vltava – ul. Jizerská, Otavská, Vodňanská)3532003+6. prosince. 2021 18:52:41
18.02Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/16, 2015/44 a 2015/45, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. M. Horákové)  3533002+6. prosince. 2021 18:53:27
18.03Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a v k. ú. České Budějovice 3  3531004+6. prosince. 2021 18:53:59
18.04Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 2704/21 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů3532003+6. prosince. 2021 18:55:49
18.05Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2020000907 – STAVMAT STAVEBNINY, a. s.3533002+6. prosince. 2021 19:02:27
18.06Dispozice s majetkem města – prodloužení termínu ve směnné smlouvě č. 2017000760, TJ DYNAMO, ulice E.Pittera, k. ú. České Budějovice 73532003+6. prosince. 2021 19:05:36
18.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2734/59 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka - Rožnov3532003+6. prosince. 2021 19:07:02
18.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1984/85, k. ú. České Budějovice 2 (u Branišovské silnice, sídl. Máj)  3532003+6. prosince. 2021 19:23:29
18.09Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/1 v k. ú. Třebotovice3531004+6. prosince. 2021 19:24:45
18.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova3551128-6. prosince. 2021 19:56:16
18.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova35172124-6. prosince. 2021 19:57:51
18.11Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice3534001+6. prosince. 2021 19:59:26
18.12Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2812/7, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů3533002+6. prosince. 2021 20:01:59
18.13Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 4102/2, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara)3533002+6. prosince. 2021 20:03:29
18.14Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2206/44 v k. ú. České Budějovice 2, „Cyklostezka Suchomelská 2. etapa“3532003+6. prosince. 2021 20:04:39
18.15Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 1489 v k. ú. České Budějovice 6 (loděnice) – u Malého jezu3535000+6. prosince. 2021 20:06:13
18.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje jednotek č. 359/1 a č. 359/2 v domě Hradební 359/12 v k. ú. České Budějovice 13527071+6. prosince. 2021 20:09:42
18.17Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2757 (pod stavbou bez čp/če), k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Máj)3527071+6. prosince. 2021 20:15:25
18.18Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 249/6 se stavbou garáže v k. ú. České Budějovice 1 (ul. Panská)3525091+6. prosince. 2021 20:30:23
19.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 9. 20213533002+6. prosince. 2021 20:41:58
20.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3533002+6. prosince. 2021 20:47:01
21.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 8. a 22. listopadu 20213430004+6. prosince. 2021 21:07:32
22.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 20223425063+6. prosince. 2021 21:09:24

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"