Stavba dalšího úseku D3 byla oficiálně zahájena

V pátek 4. února 2022 byla zahájena stavba další části dálnice D3 na jihu Čech. Jedná se o necelých 9 kilometrů mezi Třebonínem a Kaplicí - nádraží, které nahradí stávající a pro automobilový provoz už nevyhovující silnici I/3.

„Zlepšení tohoto stavu je možné jedině vybudováním kapacitní čtyřproudové dálnice, na kterou se přesune podstatná část dopravní zátěže,“ upozorňuje primátor Jiří Svoboda. Předpokládaný termín zprovoznění dálnice je v roce 2024. Výběrové řízení vyhrála společnost Metrostav Infrastucture za nabídkovou cenu bezmála 1,9 miliardy korun. „Chtěl bych popřát všem, kteří se podílejí na stavbě celé dálnice, aby ji neprovázely žádné komplikace, a nám ostatním, abychom tuto stavbu vnímali jako potřebnou, která přinese rozvoj nejen našemu městu,“ dodává primátor.