Stavební úpravy Autis Centra na Plzeňské jsou dokončeny

Původní objekty vznikly současně s vybudováním paneláků na Pražském sídlišti v první polovině 70. let.

Dříve tam byla mateřská školka, v roce 2004 došlo ke změně v účelu užívání na chráněné dílny pro tělesně handicapované osoby. V roce 2017 byl jeden z pavilonů změněn na objekt sociální služby pro autisty,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Aktuální stavební úpravy se týkaly sousedního pavilonu. V místě spojovací chodby vznikla přístavba, čímž došlo k půdorysnému rozšíření.

Nové prostory budou sloužit jako týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Je tam osm samostatných jednolůžkových pokojů s příslušným sociálním zázemím. Dále jsou v objektu zřízeny prostory související s provozem denního stacionáře, což jsou kanceláře personálu a terapeutů, herna, jídelna, denní místnost, kuchyně, společenská a relaxační místnost a zimní zahrada,“ dodává primátor.

Projekt je spolufinancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. „Dílo bylo předáno dne 31.ledna 2022 a kolaudace je vypsaná na začátek března. Celková cena je 17 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem byla českobudějovická společnost Retherm,“ doplňuje náměstek primátora Petr Holický.

Autis Centrum je ojedinělý projekt, který díky navazujícím službám poskytuje celoživotní podporu lidem s autismem a jejich rodinám. Město České Budějovice se rozhodlo podpořit tyto služby a předalo do nájmu objekt bývalé MŠ na Plzeňské ulici. Ještě donedávna byly služby pro osoby s autismem a jejich blízké prakticky nedostupné, nyní Centrum navštěvuje více než 110 klientů, od dětí po dospělé.