Štíři otevřeli dětské hřiště

Klub má v dlouhodobém pronájmu část areálu na Složišti a rozhodl se tento prostor zvelebit a vylepšit. Přetvořil jej na dětské hřiště a sportoviště pro veřejnost a své členy. Cílem projektu je oživit toto místo pořádáním různých akcí a hlavně vybudovat několik tradičních pohybových aktivit, ale zároveň i nové, například koordinační a florbalové hřiště, horolezeckou stěnu, lanový park i běžecký okruh.

V roce 2021 město poskytlo klubu více jak milionovou finanční podporu na projekt vybudování veřejného dětského hřiště. To bylo v pátek 22. dubna 2022 oficiálně otevřeno veřejnosti za účasti primátora Jiřího Svobody, náměstka primátora Ivo Moravce a dětí z nedaleké Mateřské školy U Pramene. „Jsem rád, že se toto dílo podařilo zrealizovat, děti jsou tady v podstatě ve městě, ale zároveň v přírodě a mohou si užívat zdravého pohybu na čerstvém vzduchu. Přál bych všem a hlavně dětem, ať sem rády chodí a užívají si nového hřiště bez nehod,“ říká primátor.

FBC Štíři jsou nejúspěšnější florbalový klub v Jihočeském kraji, založený v roce 2000. V současnosti má klub přes 450 aktivních členů včetně týmu vozíčkářů, jejichž úspěchy je řadí mezi nejlepší v celé Evropě.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 22. 4. 2022.